Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Brug af offentligt vejareal

Når du har brug for at låne et offentligt vejareal skal du søge om tilladelse. Det kan f.eks. være en plads til cirkus, afspærring til en vejfest, et motionsløb, et stillads på fortovet, en container på kørebanen eller noget helt andet af midlertidig karakter.

Opstilling af container, stilladser, vejarbejde m.m.

Her søger du om rådighedstilladelse hvis du skal bruge en offentlig vejareal.

Søg rådighedstilladelse på virk.dk

For at søge skal du oplyse:

 • Perioden
 • Hvad arealet skal bruges til
 • Hvilken afmærkningsplan du vil anvende
 • Den præcise placering som du ønsker at bruge
 • Dine kontaktoplysninger

Afholdelse af udendørsarrangement

Her kan du søge om tilladelse til at råde over veje, stier og pladser i forbindelse med afholdelsen af et udendørsarrangement. F.eks. Vejfest, ophæng af plakater el. lign.

Søg om rådighedstilladelse til et udendørsarrangement på virk.dk

For at søge skal du oplyse:

 • Perioden
 • Hvad arealet skal bruges til
 • Den præcise placering som du ønsker at bruge
 • Dine kontaktoplysninger

Gravetilladelse

Du skal søge om tilladelse, hvis du skal grave i offentligt vejareal (kørebane, rabat, fortov, sti mv.).

Link til virk.dk, gravetilladelse


Dette skal du bruge for at søge en gravetilladelse:

 • Perioden
 • Relevante tegningsfiler og skilteplan
 • Oplysninger om gravested
 • Adresse og kontaktoplysninger på ledningsejer
 • Adresse og kontaktoplysninger på entreprenør
 • Adresse og kontaktoplysninger på projektkoordinator

Valgplakater

Du kan finde hjælp til hvor og hvornår valgplakater må hænges op i Vejdirektoratets vejledning.

Vejdirektoratets vejledning om valgplakater på vejarealer