Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Brug af offentlige vejarealer

Når du har brug for at låne/leje et offentligt areal skal du søge om tilladelse. Det kan f.eks. være en plads til cirkus, afspærring til en vejfest, et motionsløb, et stillads på fortovet, en container på kørebanen eller noget helt andet af midlertidig karakter.

Opstilling af container, stilladser m.m.

Her søger du om rådighedstilladelse til at råde over offentlige veje og pladser. Linket sender dig videre til virk.dk, hvor der er flere valgmuligheder.

Link til virk.dk, rådighedstilladelse

Dette skal du bruge for at søge en rådighedstilladelse:

 • Relevante dokument- og tegnings-filer.
 • Information om sted(er). Adresse eller placering på kort.
 • Adresse og kontaktoplysninger for ansøger.
 • Beskrivelse eller vedhæftning af afmærkningsplan.

Afholdelse af udendørsarrangement

Her kan du søge om tilladelse til at råde over veje, stier og pladser i forbindelse med afholdelsen af et udendørsarrangement.

Link til virk.dk, udendørsarrangement

Dette skal du bruge:

 • Oplysninger om hvor på vejnettet arrangement foregår og i hvilket tidsrum.
 • Oplysninger om ansøger.
 • Relevante bilag.

Gravetilladelse

Du skal søge om vejmyndighedens tilladelse, når du skal grave i offentligt vejareal (kørebane, rabat, fortov, sti mv.).

Link til virk.dk, gravetilladelse


Dette skal du bruge for at søge en gravetilladelse:

 • Relevante tegningsfiler og skilteplan.
 • Oplysninger om gravested.
 • Adresse og kontaktoplysninger på ledningsejer.
 • Adresse og kontaktoplysninger på entreprenør.
 • Adresse og kontaktoplysninger på projektkoordinator.

Valgplakater

Vejdirektoratet har udarbejdet en vejledning som beskriver reglerne forbundet med opsætning af valgplakater på vejarealer. Vejledningen kan findes gennem nedenstående link.

Vejdirektoratets vejledning om valgplakater på vejarealer