Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Markvand

Ønsker du at lave en markvandingsboring eller søge fornyelse af tilladelse til markvanding, kan det gøres her

Alle ansøgninger skal søges via Byg og Miljø - brug linket til højre

Der findes 2 former for ansøgning om markvandingstilladelser:

  • Ansøgning om etablering af en markvandingsboring
  • Ansøgning om fornyelse af tilladelse til markvanding

Begge typer af tilladelser er tidsbegrænsede, og der skal derfor søges om fornyelse, når tilladelsen udløber.

 

Ny markvandingsboring

Ønsker du at etablere en markvandingsboring, skal der søges om tilladelse til dette hos kommunen. Du kan ansøge om at indvinde 1.000 m³/ha/år til det areal, der skal vandes. Tilladelse til en ny markvandingsboring gives kun for 1 år. Ved særlige vandingsbehov er der mulighed for, at der kan søges om op til 1.500 m³/ha/år.

Etablering af en ny markvandingsboring skal laves af en brøndborer med A-bevis.

Når brøndboreren har lavet boringen, skal du sikre dig, at du får følgende:

  • Kopi af borerapport
  • prøvepumpningsresultater

Denne dokumentation skal indsendes til Billund Kommune sammen med ansøgning om endelig tilladelse.

 

Vejledning til ansøgning om ny markboring

 

Fornyelse af tilladelse til markvanding

Hvis din tilladelse til markvanding er ved at udløbe, og du stadig ønsker at bruge din markvandingsboring, skal du søge om fornyelse i Byg og Miljø.

 

Vejledning til ansøgning om fornyelse af tilladelse til markvanding

 

Tørke og brug for mere vand

Har du allerede en gældende tilladelse til markvanding, og er ved at have opbrugt vandmængden eventuelt på grund at en særlig tør sommer, har du mulighed for at søge om mere vand. Der kan søges om op til 1500 m³/ha/år. Står du med et akut vandingsbehov, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du til højre på siden.

 

Sløjfning af boring

Ønsker du ikke at bruge markvandingsboringen mere, skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer.

 

Indberetning af oppumpede vandmængder.

Der kan ikke indberettes oppumpede vandmængder lige nu, da vi er ved at skifte miljøsystemer.

Du kan derfor ikke indberette dit årsforbrug af oppumpede vandmængder, før kommunen er overgået til det nye system. Vi forventer, at det nye system er klar til at modtage dine data medio december.

Du kan holde dig orienteret her på siden, eller du kan afvente det orienteringsbrev, vi sender til alle kommunens ejere af markvandsboringer først i det nye år. Brevet vil du modtage via e-boks. Der er som vanlig frist for indberetning af oppumpede vandmængder til markvanding 31. januar.