Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Markvand

Ønsker du at lave en markboring eller søge fornyelse af tilladelse til markvanding, kan det gøres her

Alle ansøgninger skal søges via Byg og Miljø - brug linket til højre

Der findes 2 former for ansøgning om markvandingstilladelse:

  • Ansøgning om etablering af markboring
  • Ansøgning om fornyelse af tilladelse til markvandingsboring

Begge typer af  tilladelser er tidsbegrænset, og der skal derfor søges om fornyelse når tilladelsen udløber.

Borearbejdet kun må udføres af en autoriseret brøndborer og med tilladelse fra Billund kommune.

 

Ny markvandingsboring

Ønsker du at etablere en markvandingsboring, skal der søges om tilladelse til dette hos kommunen. Du kan ansøge om at indvinde 1.000 m³ eller 1.500 m³ vand pr. ha du ønsker, der skal vandes. Tilladelse til en ny markboring gives kun for 1 år. 

Etablering af en ny markvandingsboring skal laves af en brøndborer med A-bevis.

Når brøndboreren har lavet boringen skal du sikre dig, at du får følgende:

  • Kopi af borerapport
  • prøvepumpningsresultater

Denne dokumentation skal indsendes til Billund Kommune sammen med ansøgning om endelig tilladelse.

 

Vejledning til ansøgning om ny markboring

 

Fornyelse af tilladelse til markvanding

Hvis din tilladelse til markvanding er ved at udløbe og du stadig ønsker, at bruge din boring, skal du søge om fornyelse her. 

 

Vejledning til ansøgning om fornyelse af tilladelse til markvanding

 

Sløjfning af boring

Ønsker du ikke at bruge boringen mere, skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer.

  

Information om indberetning af oppumpede vandmængder.

Hvis du er i tvivl om du har indberettet korrekt er du velkommen til at kontakte os. Der er nogle gode råd nedenunder.

Vær særlig opmærksom på følgende forhold