Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Markvand

Skal du lave en markboring eller søge om at forny din tilladelse til markvanding? Få mere viden om hvordan du gør her.

Du kan søge om 2 former for markvandingstilladelser. Begge tilladelser skal du ansøge om via Miljøstyrelsens selvbetjeningsportal, Byg og Miljø:

  1. Søg om at etablere en markboring

  2. Søg om at forny din tilladelse til markvanding

Begge typer af tilladelser er tidsbegrænsede. Du skal derfor søge om fornyelse, når din tilladelse udløber. 

Ny markboring

Ønsker du at etablere en markboring, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Du kan ansøge om at indvinde 1.000 m³/ha/år til det areal, der skal vandes. Ved særlige vandingsbehov er der mulighed for, at du kan søge om op til 1.500 m³/ha/år. Tilladelsen til at anlægge din nye markboring gives kun for 1 år.

 

Etablering af en ny markboring skal laves af en brøndborer med A-bevis.

Når brøndboreren har lavet boringen, skal du sikre dig, at du får følgende:

  • Kopi af borerapport
  • Prøvepumpningsresultater.

Dokumentationen bør du sende ind til Billund Kommune sammen med din ansøgning om endelig tilladelse.  

Se her hvad du bør have klar inden du ansøger

Søg om at etablere en markboring

Vejledende afstande for placering af boringer

 

Fornyelse af tilladelse til markvanding

Hvis din tilladelse til markvanding er ved at udløbe, og du stadig ønsker at bruge din markvandingsboring, skal du søge om fornyelse i Byg og Miljø.

Se her hvad du bør havde klar inden du ansøger

Søg om at forny din markvandingstilladelse

Vejledende afstande for placering af boringer

Sløjfning af boring

Ønsker du ikke at bruge din markboring mere, skal du sørge for at få den sløjfet af en autoriseret brøndborer. 

Indberetning af oppumpede vandmængder.