Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Havevand

Ønsker du at lave en haveboring eller søge om fornyelse af din indvindingstilladelse, kan du se mere her.

Alle ansøgninger skal søges via Byg og Miljø. Brug linket til højre.

Der findes 3 former for ansøgning om havevandingstilladelse:

  • Ansøgning om etablering af haveboring
  • Ansøgning om fornyelse af tilladelse til haveboring
  • Ansøgning om ændret anvendelse

Alle 3 typer af tilladelser er tidsbegrænsede. Der skal derfor søges om fornyelse, når tilladelsen udløber.

Borearbejdet må kun udføres af en autoriseret brøndborer og med tilladelse fra Billund kommune.

 

Vejledning til ansøgning af tilladelse til havevanding

 

Ny haveboring

Ønsker du at etablere en havevandingsboring, skal der søges om tilladelse til dette hos kommunen. Der gives normalt tilladelse til at indvinde 150 m³ vand til en parcelhushave. Der er en række afstandskrav, der skal opfyldes.

Når brøndboreren har lavet boringen skal du sikre dig, at du får følgende:
• Underskrift på færdigmelding
• Borerapport

Fornyelse af tilladelse

Når en tilladelse er ved at udløbe, skal man søge om en fornyelse. En indvindingstilladelse vil normal være gældende i 15 år. Der gælder særlige regler for nogle områder i Grindsted, her kan en tilladelse være begrænset til 5 år.

Ændret anvendelse

Har du en boring, der ikke længere anvendes til det oprindelige formål eks. drikkevand eller markvand, kan du søge om at få tilladelse til at bruge boringen til havevanding.

Sløjfning af boring

Ønsker du ikke at benytte en boring længere, skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer.
Både etablering af boring og sløjfning af boring, skal foretages af en autoriseret brøndborer.