Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Havevand

Ønsker du at lave en haveboring eller ændre din tidligere drikkevandsboring/markvandsboring til en havevandsboring, kan du søge her.

Alle ansøgninger skal søges via Byg og Miljø. Brug linket til højre.

Der findes 3 former for ansøgning om havevandingstilladelse:

  • Ansøgning om etablering af haveboring
  • Ansøgning om fornyelse af tilladelse til haveboring
  • Ansøgning om ændret anvendelse

Alle 3 typer tilladelse er tidsbegrænset, og der skal derfor søges om fornyelse når tilladelsen udløber.

Borearbejdet kun må udføres af en autoriseret brøndborer og med tilladelse fra Billund kommune.

 

Vejledning til ansøgning af tilladelse til havevanding

Ny haveboring

Ønsker du at etablere en havevandingsboring, skal der søges om tilladelse til dette hos kommunen. Du kan ansøge om at indvinde 0,2 m³ vand pr. m² jord man ønsker, der skal vandes. Der er en række afstandskrav der skal opfyldes.

Når brøndboreren har lavet boringen skal du sikre dig, at du får følgende:
• Underskrift på færdigmelding
• Borerapport

 

Fornyelse af tilladelse

Når en tilladelse er ved at udløbe, skal man søge om en fornyelse. Tilladelsen vil typisk være gældende i 5/15 år, alt efter hvor den er placeret.

 

Ændret anvendelse

Hvis du er kommet på byvand, kan du søge om, at få tilladelse til at bruge din tidligere drikkevandsboring til havevanding.

Hvis du har en markboring som du gerne vil bruge til havevand, kan du søge om tilladelse til dette.

 

Sløjfning af boring

Ønsker du ikke at benytte en boring længere, skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer.

Både etablering af boring og sløjfning af boring, skal foretages af en autoriseret brøndborer.