Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Havevand

Få viden om hvordan du får lov til at lave en haveboring, fornyer din indvindingstilladelse eller nedlægger en eksisterende boring.

Der findes 2 former for ansøgning om havevandingstilladelse, som alle indsendes via Miljøstyrelsens selvbetjeningsportal, Byg og Miljø:

  1. Søg om at etablere en haveboring

  2. Forny tilladelse til haveboring

Alle typer af tilladelser er tidsbegrænsede. Du skal derfor søge om fornyelse, når din tilladelse udløber.

Borearbejdet må kun udføres af en autoriseret brøndborer og med tilladelse fra Billund Kommune.

 

Vejledning til ansøgning af tilladelse til havevanding  

Ny haveboring

Ønsker du at etablere en haveboring, skal du søge om tilladelse til det hos kommunen. Vi giver normalt tilladelse til at indvinde 150 m³ vand til en parcelhushave. Det er vigtigt, at din boring er placeret korrekt i forhold til en række afstandskrav for haveboringer.

Når brøndboreren har lavet boringen, skal du sikre dig, at du får følgende:

  • Underskrift på færdigmelding
  • Borerapport.

Fornyelse af tilladelse

Når din tilladelse er ved at udløbe, skal du søge om en fornyelse. En indvindingstilladelse er normalt gældende i 15 år.

Der gælder særlige regler for nogle områder i Grindsted, hvor en tilladelse kan være begrænset til 5 år.

Få mere viden om hvad der præcist gælder for din matrikel under ’Særligt for havevand i Grinsted’.

Sløjfning af boring

Ønsker du ikke at benytte en boring længere, skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer.