Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vandindvinding

Har du ønske om, at få lavet en boring til din egen vandindvinding, skal du søge Billund Kommune om tilladelse.

I Billund Kommune findes der ca. 4200 vandboringer, fordelt på 1800 markvandingboringer, 700 boringer til drikkevand til privat husholdning, ca. 100 boringer til forsyning af andet erhverv (dambrug og grundvandskøling) og 1800 haveboringer.

Har du ønske om, at få lavet en boring til din egen vandindvinding, skal du søge Billund Kommunen om tilladelse.