Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Udledning af regnvand

Læs mere på denne side hvis du overvejer direkte udledning af regnvand.

I Billund Kommune er en del boligområder, og visse erhvervsområder, velegnede og udlagt til nedsivning af regnvand på egen ejendom. Her vil du ikke kunne aflevere regnvand fra befæstede arealer til kloaksystemerne, eller direkte til åer, men skal etablere en nedsivningsløsning.

Læs mere om tilladelse til nedsivning

 

Vurderer i, at direkte udledning af regnvandet den eneste mulighed, fordi der ikke er kloakeret for regnvand eller kan nedsives, skal i ansøge om udledningstilladelse via Byg og Miljø.

Direkte udledning forudsætter, at det udledte ikke påvirker vandmiljøet negativt, og derfor vil det altid være relevant at udarbejde et projekt for rensning, forsinkelse og begrænsning af den afledte vandmængde. Våde rensebassiner er normal standard i den forbindelse, men kan være problematisk inden for en radius af 13 km fra Billund Lufthavn pga. risikoen for at tiltrække større fugle.

 

Søg om tilladelse på Byg og Miljø (Åbner i ny fane på bygogmiljoe.dk)

Læs mere om håndtering af spildevand i vores Spildevandsplan