Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tømning af rendestensbrønde

Boligejere skal sørge for at vedligeholde rendestensbrønde på deres private vej. Du kan læse mere om reglerne for tømning af rendestensbrønde her.

Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde, vedrører generelt ikke Billund Vand A/S.

I offentlige veje er Billund Kommune er ansvarlig for at rendestensbrønde/vejbrønde tømmes minimum én gang årligt, dog oftere hvis behovet opstår. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med snesmeltning efter en længere periode med sne, hvor der vil være bragt ekstraordinært meget sand ud på vejene. I særlige tilfælde vil det også være muligt at nedsætte tømmefrekvensen til en gang hvert andet år. Det kan eksempelvis være udvalgte boligveje, hvor erfaringer har vist at der ikke er behov for årlig tømning.

I private veje er det grundejerne, der er ansvarlig for tømning af rendestensbrønde.