Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tømning af rendestensbrønde

Er du ejer af en privat vej skal du selv sørge for at vedligeholde brøndene ved rendestenen.

I en rendestensbrønd kan der samles sand og andet som kan tilstoppe regnvandskloakken. Derfor bør rendestensbrønden blive tømt minimum én gang om året.

I offentlige veje er det Billund Vand & Energi A/S, som har ansvar for tømning og vedligehold af rendestensbrønde.

I private veje er det grundejerne, som har ansvar for tømning og vedligehold af rendestensbrønde. Skal du have tømt din private rendestensbrønd, kan du kontakte en slamsuger, som kan tømme brønden for dig.