Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Midlertidig udledning af grundvand til vandløb

Her kan du læse mere om reglerne for udledning af oppumpet grundvand til vandløb i Billund Kommune

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver skal foretages en midlertidig grundvandssænkning, skal dette altid anmeldes til Billund Kommune. Kommunen afklarer i samarbejde med ansøgeren hvilken form for afledning der skal ske af det oppumpede vand.

Der skal altid indhentes tilladelse til bortledning af grundvand da det oppumpede vand kan indeholde stoffer, der ikke må tilføres vandmiljøet. Kommunen vurderer om selve oppumpningen også kræver tilladelse efter Vandforsyningsloven.

Ved direkte udledning til recipienter skal der indhentes en udledningstilladelse, afledning til kloaknettet kræver en tilslutningstilladelse, og hvis ansøger kan nedsive på egen grund kan dette som regel gøres uden tilladelse.

Det oppumpede vand kan indeholde stofkoncentrationer, der overskrider miljøkvalitetskravene for hvad der må tilføres vandmiljøet. Kommunen udarbejder et analyseprogram for vandprøver, som ansøger skal foretage inden der kan indhentes tilladelse til projektet. Kommunen vil orientere ansøger om tilladte koncentrationer for de enkelte stoffer der analyseres for. Hvis prøvepumpningen viser, at koncentrationerne ikke er overholdt, skal bygherre udføre tiltag for at rense vandet til et acceptabelt niveau. Det kan for eksempel være iltning af vandet hvis der konstateres et for højt jern-indhold.