Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg

Billund Kommune vedtog den 3. maj 2017 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen.

Tillæg 5 til Spildevandsplanen for Billund Kommune 2011-2018 omhandler nedlæggelse af DuPonts renseanlæg i Grindsted, og efterfølgende afledning af processpildevandet til Grindsted Renseanlæg via afskærende ledningsanlæg, som ejes og drives af DuPont Nutrition Sciences A/S. Afledningen af tag- og overfladevand m.v. fra området fortsætter uændret. Ledningsanlægget til afledning af spildevand ejes og drives fortsat af Dupont.

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan

Bilag 1

Bilag 2a

Bilag 2b