Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Spildevandsledning mellem Grindsted og Billund samt nedlæggelse af Billund renseanlæg

Billund Kommune vedtog den 24. juni 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen.

Billund Vand A/S skal nedlægge Billund renseanlæg og etablere en spildevandsledning mellem renseanlæggene i Billund og Grindsted.
Billund Renseanlæg ombygges til en pumpestation. Samtidig udvides overløbsbygværket ved Billund Renseanlæg med et sparebassin svarende til retningslinjerne i vandplanerne.

 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5  Station 4800-6800

Bilag 5  Station 7000-9000

Bilag 5  Station 12200-13300

Bilag 5  Station 15000-16900