Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kloakering af Flisfyret Varmeværk ved Tingvejen, Grindsted Syd

Billund Kommune vedtog den 27. august 2013 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen.

Området er beliggende i Kommuneplanens delområde 1.G.24 (et grønt
område), da det ikke er i overensstemmelse med den kommende lokalplan
for området, overføres området til 1.E.15 (et område til erhvervsformål), i
tillæg nr. 23 til Kommunalplan 2009 – 2021.