Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Spildevandsplan 2011-2018

Spildevand er en betegnelse for forurenet vand af forskellig oprindelse. Ved spildevand forstås alt spildevand, som afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.

I byerne bliver alt spildevand typisk ledt til offentlige renseanlæg, men spildevand i det åbne land, ledes til private spildevandsanlæg. 

Spildevand inddeles i 3 typer

  • Sanitært/husholdningsspildevand: toiletter, håndvasker og afløb i beboelse
  • Regnvand/overfladevand: vand fra tage, veje og befæstede arealer
  • Processpildevand: vand fra virksomheders produktion og drift, herunder kølevand, og vask af produktionsudstyr og køretøjer.

Renseanlæg

Alle renseanlæg i Billund Kommune, ejes og drives af Billund Vand A/S.

Spildevandsplan

Billund Byråd vedtog den 12. november 2012 en spildevandsplan, der er gældende frem til 2018.

Spildevandsplanen omfatter hele Billund Kommune, og indeholder en registrering af eksisterende afløbsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg.