Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vaskepladser i ukloakerede områder

Der kan i nogle tilfælde gives tilladelse til etablering af mindre vaskepladser i ukloakerede områder. Her kan du læse mere om reglerne for vaskepladser i ukloakerede områder.

Der kan i nogle tilfælde gives tilladelse til etablering af mindre vaskepladser i ukloakerede områder. Det kan eksempelvis være til vognmænd der ønsker en plads til at vaske deres lastbil et par gange om ugen.

Ansøger skal ved ansøgning oplyse de forventede mængder vand og sæbe. Ansøger skal også kunne fremskaffe datablad for sæben, og dokumentere at den ikke vil være til skade for vandmiljøet. Det kan eksempelvis være hvis sæben er Svanemærket.

Vaskepladsen skal etableres med tæt, impermeabel belægning med kontrolleret fald mod nedsivningsgrøft. Nedsivningsgrøften skal belægges med et sandlag og et filtermuldlag.

Der må ikke etableres vaskepladser til kommerciel brug, som f.eks. salg af bilvask eller klargøring af biler til salg. Vaskepladserne må heller ikke anvendes til vask af landbrugsmaskiner. Vaskepladser til landbrugsmaskiner skal som udgangspunkt etableres med opsamling af vaskevandet.

Der skal indhentes tilladelse til nedsivning hos kommunen, og kommunen vil i samarbejde med ansøger vurdere kvaliteten af vandet, der ønskes nedsivet, og aftale passende vilkår for nedsivning.