Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kort med beskyttelseszoner

Når nedsivningsstrengene til et nedsivningsanlæg skal placeres, skal der tages hensyn til boringer og beskyttet natur i nærheden.

Nedsivningsstrenge til et nedsivninganlæg skal placeres i en passende afstand til boringer og beskyttet natur og vandløb. Strengene skal placeres 25 meter væk fra beskyttet natur og vandløb og 150 meter fra boringer (der kan dog dispenseres ned til 75 meter afhængigt af grundvandsretningen. Se kortet nedenfor.

Beskytelseszonerne er tegnes ind manuelt af Billund Kommunes spildevandsmedarbejdere. Der er ikke tegnet beskyttelseszoner for alle boringer og ikke alle beskyttelseszoner ved inaktive boringer er blevet fjernet. Hvis du opdager fejl i kortlægningen, bedes du skrive til Billund Kommunes spildevandsmedarbejdere, så får vi det rettet hurtigst muligt. Se kontaktoplysninger i menuen til højre.