Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ansøgning og færdigmelding

Her kan du læse mere om hvordan du ansøger og færdigmelder dit nedsivningsanlæg.

Hvis du vil ændre din ejendoms spildevandsforhold eller bygge nyt, skal der som udgangspunkt søges tilladelse hos Billund Kommune. Ansøgningen skal indsendes via det digitale anmeldelsessystem Byg og Miljø. Brug linket i menuen til højre på denne side.

Anlæg skal altid etableres af autoriseret kloakmester. Der skal etableres en CE-mærket bundfældningstank foran nedsivningsstrengene. Bundfældningstanken skal tilmeldes Billund Kommunes tømningsordning, som administreres af Billund Vand.

For at behandle en ansøgning om tilladelse til nedsivning af spildevand skal Billund Kommune bruge oplysninger om:

  • kloakmesteren
  • bundfældningstanken; fabrikat, størrelse og type
  • afstandt til højeste grundvandsstand; skal være mindst 1 meter
  • sigteprøver af jorden; eller datablade for sandet hvis nedsivningsstrengene lægges i sandmile
  • kortbilag

Når nedsivningsanlægget er etableret skal det færdigmeldes til kommunen. Færdigmeldingsblanketten kan hentes nedenfor. Færdigmeldingen skal ledsages af en "som udført"-skitse. Færdigmeldingen kan sendes til kommunen ved hjælp af linket i menuen til højre på denne side.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte en spildevandsmedarbejder i Billund Kommunes virksomhedsteam ved at ringe på 79 72 71 07

Hent færdigmeldingsblanket