Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Spildevand i det åbne land

Det åbne land, er betegnelsen for tyndt befolket område, der ikke er offentligt kloakeret. Ejendomme i det åbne land skal lede deres spildevand til eget spildevandsanlæg.

Ansøgning

Hvis du vil ændre på din ejendoms spildevandsforhold eller bygge nyt, skal der som udgangspunkt søges om en spildevandstilladelse. Ansøgningen skal laves via det digitale anmeldelsessystem Byg og Miljø. Brug linket under selvbetjening til højre på siden.

 

Se stort kort

Etablering

Anlæg skal altid etableres af autoriseret kloakmester. Der etableres en bundfældningstank foran anlægget, dog ikke foran en samletank.

Bundfældningstank

Du skal etablere en godkendt bundfældningstank foran dit spildevandsanlæg, undtagen foran en samletank. Bundfældningstanken skal være tilmeldt Billund Kommunes tømningsordning.

Tømningsordningen

Tømningsordningen i Billund Kommune hører under Billund Vand A/S. Hvis du har spørgsmål til tømningsordningen bedes du kontakte Billund Vand.

Du kan søge om hel eller delvis fritagelse fra tømningsordningen. 

Ansøgningsskema om fritagelse fra tømningsordningen

Tømningsregulativet

Færdigmeldingsblanket