Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Spildevand i det åbne land

Det åbne land, er betegnelsen for tyndt befolket område, der ikke er offentligt kloakeret. Ejendomme i det åbne land skal lede deres spildevand til eget spildevandsanlæg.

Nedsivningsstrenge til et nedsivninganlæg skal placeres i en passende afstand til boringer og beskyttet natur og vandløb. Strengene skal placeres 25 meter væk fra beskyttet natur og vandløb og 150 meter fra boringer (der kan dog dispenseres ned til 75 meter afhængigt af grundvandsretningen. Se kortet nedenfor.

Beskytelseszonerne er tegnes ind manuelt af Billund Kommunes spildevandsmedarbejdere. Der er ikke tegnet beskyttelseszoner for alle boringer og ikke alle beskyttelseszoner ved inaktive boringer er blevet fjernet. Hvis du opdager fejl i kortlægningen, bedes du skrive til Billund Kommunes spildevandsmedarbejdere, så får vi det rettet hurtigst muligt. Se kontaktoplysninger i menuen til højre.

 

Hvis du vil ændre din ejendoms spildevandsforhold eller bygge nyt, skal der søges tilladelse hos Billund Kommune. Ansøgningen skal indsendes via det digitale anmeldelsessystem Byg og Miljø. Brug linket til højre.

Anlæg skal altid etableres af autoriseret kloakmester. Der skal etableres en CE-mærket bundfældningstank foran nedsivningsstrengene. Bundfældningstanken skal være tilmeldt Billund Kommunes tømningsordning. Læs mere om tømningsordningen, ansøgning og færdigmelding på linkene nedenfor.