Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilslutningstilladelser

Når der ønskes etableret en ny tilslutning til kloaknettet skal det anmeldes til Billund Kommune. Kommunen vil vurdere om tilslutningen kan lade sig gøre og om den kræver tilladelse.

Sanitært spildevand

Sanitært spildevand, dvs. spildevand fra toilet, bad og mindre køkkener, samt spildevand fra rengøring af kontor, bad og lokaliteter, som ikke på nogen måde kan indeholde særlige forureningsmæssige komponenter, kræver ikke tilslutningstilladelse, da det er indeholdt i byggetilladelsen.

Tilslutning af øvrige typer spildevand, som eksempelvis processpildevand, kræver tilslutningstilladelse.

 

Afledning fra parkeringsarealer til kloak

I separat- og fælleskloakerede områder må overfladevandet fra parkeringspladser ledes til kloakken. I fælleskloakerede områder ender vandet på renseanlægget og i separatkloakerede områder ledes det til regnvandskloakken. Ved afledning til kloakken skal der etableres fast belægning på parkeringspladsen og der skal etableres en renseforanstaltning inden vandet afledes til kloakken.

Der skal etableres sand- og oliefang på parkeringsarealer under 50 p-pladser, og sandfang og olieudskiller på parkeringspladser med over 50 p-pladser. Hvis der foregår lastbil- og varekørsel skal der etableres tæt, impermeabel belægning på disse arealer. Der skal indhentes tilladelse til afledning hos kommunen.

Overfladevandet må også nedsives i disse områder, hvis forholdene er egnede til det.

 

Olieudskiller

En olieudskiller installeres for at forhindre udslip af uønskede partikler som f.eks. olie og benzin i spilde- og regnvandsledninger. I spildevandet kan disse partikler forstyrre den biologiske proces i rensningsanlægget, mens det i regnvandsledningerne risikerer at havne i recipienten.

Krav om etablering af olieudskillere sker i forbindelse med en virksomheds tilslutningstilladelse, som normalt er ved følgende typer:

 • Påfyldningspladser for tankanlæg
 • Salgspladser (påfyldning af benzin på biler)
 • Værksteder for biler og andet kørende materiel
 • Større garageanlæg
 • Værksteder for undervognsbehandling
 • Vaskepladser
 • Oplags- og rensepladser for autoskrot
 • Metalbearbejdende virksomheder
 • Øvrige steder, hvor der kan forekomme olieholdigt spildevand

Der kan læses mere i kommunens folder, som kan findes på Billund Kommunes hjemmeside.

 

Fedtudskiller

Formålet med en fedtudskiller er at opsamle fedt eller olie i spildevandet, inden det størkner og dermed øger risikoen for tilstopning af rør og brønde. Vandet renses ved, at partikler, der er tungere end vand, synker til bunden, mens fedt, som er lettere end vand, flyder ovenpå.

Alle der driver levnedsmiddelindustri og erhvervskøkkener, herunder restauranter og spisesteder, skal have en anordning der forhindrer vegetabilsk og animalsk fedt i at passere uhindret ud i det offentlige kloaksystem. Fedtudskillere kræves hovedsageligt på afløb, hvor spildevandet har et særligt højt fedtindhold i forbindelse med en virksomheds tilslutningstilladelse. Det kan f.eks. være fra:

 • Restauranter, kroer, kantiner, hoteller, cateringsfirmaer
 • Fastfood salgssteder, grillbarer og pizzeriaer
 • Produktionskøkkener
 • Bagerier og konditorier
 • Slagterier
 • Plejehjem, bosteder, skoler o.l.
 • Slagterier og levnedsmiddelvirksomheder o.l.