Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Søg om at få vaskeplads

Du skal fortælle os om din vaskeplads når du søger. Læs mere og søg her.

Du skal fortælle om hvordan du vil bruge vaskepladsen når du søger. Spildevandet fra en vaskeplads indeholder ofte rester af olie, sæbe og andre stoffer, som kan forurene det omgivende miljø. Derfor stiller vi en række krav til indretning og brug af vaskepladser. Fortæl os:

  • Hvor meget sæbe du forventer at bruge
  • Hvor meget vand du forventer at bruge
  • Hvilke typer sæber du vil bruge (inkl. datablad for sæben)
  • Hvilken type maskine, som du ønsker at vaske
  • Hvor mange maskiner du ønsker at vaske
  • Hvordan du vil rense og nedsive vaskevandet på egen grund (fx olieudskiller og nedsivningsgrøft)

Du må kun bruge vaskepladsen privat og du må derfor kun vaske et begrænset antal maskiner. Du kan eksempelvis være en vognmand, som ønsker at vaske din egen lastvogn. Du må ikke vaske landbrugsmaskiner, da der kan være risiko for at pesticider ender i vaskevandet.

Søg om at få vaskeplads

 

Du skal have en autoriseret kloakmester til at etablere nedsivningsanlægget