Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ny tilslutning til den offentlige kloak

Skal din ejendom tilsluttes den offentlige kloakledning? Læs her om hvad du skal gøre.

Billund Kommune vil gerne undgå at et renseanlæg overbelastes med de øgede mængder nedbør, som forventes i fremtiden. Derfor kloakeres alle nyudstykkede grunde i Billund Kommune ved at husspildevandet sendes til renseanlæg imens regnvand nedsives på egen grund ved hjælp af en faskine, et regnbed eller lignende.

 

 

Privatboliger under 500 m2

Skal du til at bygge hus i et nyt boligområde, får du tilladelsen til at slutte dig til den offentlige kloak via din byggetilladelse. Vær dog opmærksom på at dette ikke gælder, hvis dit spildevand eksempelvis indeholder klorvand fra spa eller indeholder andre stoffer end hvad der normalt er i spildevand. Regnvand fra privatboliger under 500 m2 nedsives på egen grund ved hjælp af en faskine, et regnbed eller lignende. Tilladelsen hertil indgår også i din byggetilladelse.

 

Erhverv og større byggeri

Etablerer du virksomhed, en restaurant, et pizzaria eller anden erhverv, skal du søge om tilladelse til at slutte dig til den offentlige kloak fordi dit spildevand kan have en skadelig påvirkning på kloaksystemet eller renseanlægget. Har du regnvand fra en bolig større end 500 m2, fra parkeringspladser eller kørearealer skal du også søge om tilladelse til at slutte dig til offentlig kloak.

 

Skelbrønden adskiller dine kloakrør fra det offentliges kloakrør

Ved eller indenfor din matrikelgrænse ligger en skelbrønd som leder spildevandet fra din husstand til det offentlige kloaknet. Kloakrørene fra skelbrønd og ind til dit hus ejes af dig og det er derfor dit ansvar at vedligeholde disse kloakrør. Billund Vand og Energi A/S ejer og har tilsvarende ansvar for vedligehold af kloakrørene fra skelbrønd og hele vejen ud til renseanlægget. Der kan dog være andre ansvarsforhold i tilfælde hvor der ligger en tinglysning.

 

 

Ønske om tilslutning til offentlige kloak i det åbne land

Ønsker du at sløjfe dit private nedsivningsanlæg og ligger din ejendom tæt på et kloakeret område kan du søge om at blive tilkoblet den offentlige kloakledning. Kontakt os for at høre om hvilke muligheder du har.