Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kort med beskyttelseszoner

Når du skal planlægge hvor dit nedsivningsanlæg skal være, skal du tage hensyn til boringer og beskyttet natur i området

Afstandskrav

Boringer

Du skal være opmærksom på, at der som udgangspunkt er krav om en afstand på 300 meter til vandindvindingsanlæg for drikkevand og 150 meter til markvandingsboringer. Der kan dog dispenseres ned til 75 meter, hvis grundvandsforholdene tillader det.

 

Beskyttet natur, vandløb, sø og hav

Nedsivningsstrengene skal placeres minimum 25 meter fra beskyttet natur, vandløb, sø og hav.