Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ansøgning om og færdigmelding af dit nedsivningsanlæg

Skal du ændre eller lave nyt nedsivningsanlæg skal der gives tilladelse af Billund Kommune. Du skal også huske at melde det til kommunen, når dit anlæg er lavet færdig.

Ansøge om nedsivningsanlæg

Hvis du vil ændre på eller lave nyt spildevandsanlæg, skal du eller din kloakmester sende en ansøgning til Billund Kommune. I ansøgningen skal du oplyse om:

  • Kloakmesterens navn og CVR
  • Antal personer (PE) som anlægget skal dimensioneres til
  • Bundfældningstankens type, fabrikat og størrelse
  • Afstand til højeste grundvandsstand som skal være over 1 m.
  • Sigteprøver fra jorden eller datablade for sandet hvis nedsivningsstrengene lægges i en sandmile
  • Kortbilag med tydelig angivelse af placering af nedsivningsanlægget.

Ansøgningen sendes via det digitale anmeldelsessystem Byg og Miljø.

Ansøg via Byg og Miljø

 

Du skal have en autoriseret kloakmester til at etablere nedsivningsanlægget. Arbejdet må ikke påbegyndes før du har en tilladelse fra Billund Kommune.

 

 

Færdigmelding af nedsivningsanlæg

Når arbejdet er udført, skal du eller kloakmesteren sende en færdigmelding til Billund Kommune. 

Hent færdigmeldingsblanket

 

Færdigmeldingen skal ledsages af en ”som udført”-skitse, der viser placering af nedsivningsanlægget samt de til- og fraførende kloakrør. Færdigmeldingen skal sendes til