Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilslutningstilladelse

Vil du lede spildevand fra nye arealer, bygninger eller aktiviteter til kloaknettet, skal have du tilladelse. Sanitært spildevand, tagvand og lignende, tillades i forbindelse med din byggeansøgning.

Sanitært spildevand

Dit spildevand fra toilet, bad og mindre køkkener, samt spildevand fra rengøring af kontorer, bade og tilsvarende lokaliteter, anses for tilladt gennem byggetilladelsen, når der er vedlagt kloaktegninger til byggeansøgningen. 

I forbindelse med større byggerier, kan vi i kommunen vælge, at der skal sendes en egentlig ansøgning om tilslutning af det sanitære spildevand.

 

Spildevand fra virksomheder (processpildevand)

Større virksomheder skal altid ansøge om tilslutningstilladelser når de etableres, spildevandsmængden øges, eller sammensætningen af spildevandet ændres væsentligt på grund af ny produktion.

Som lille virksomhed vil i typisk skulle søge om tilslutningstilladelse, hvis i vil aflede en type spildevand som bør renses inden tilslutning til kloakken.
Eksempelvis skal i normalt installere og ansøge om tilladelse til at aflede vand fra:

  • fedtudskillere hvis i producerer, tilbereder eller rengør efter fedtholdige fødevarer (f.eks. restauranter, grillbarer, bagerier og produktionskøkkener).
  • olieudskillere, hvis i har et værksted med afløb, en vaskeplads, oplag af metalemner med olie, eller har større garageanlæg eller andre arealer med risiko for spild af olie (f.eks. tankpladser, pladser med hyppig aflæsning af varer, eller kørsel og parkering af større køretøjer).
  • kviksølvamalgamudskiller hvis du har en tandlægepraksis

Tilslutningstilladelser for processpildevand skal du, eller din rådgiver, ansøge om ved at benytte ansøgningssystemet Byg og Miljø.

Søg om tilladelse på Byg og Miljø (Åbner i ny fane på bygogmiljoe.dk)

 

Regnvand fra tage og befæstede arealer må nogle steder ledes i kloakken

I Billund Kommune er en del boligområder og visse erhvervsområder, egnede og udlagt til nedsivning af regnvand på egen ejendom. Her vil du ikke kunne aflevere regnvand til kloaksystemerne men skal selv etablere en nedsivningsløsning. Det fremgår af Billund Kommunes spildevandsplan og/eller lokalplanen for området.

Læs mere om hvordan du kommer af med dit regnvand

 

I separat- og fælleskloakerede områder må regnvandet fra tage og befæstede arealer i forbindelse med ejendommen, f.eks. parkeringspladser, ledes til kloakken.

Dette anses for tilladt gennem byggetilladelsen, når der er vedlagt kloaktegninger til byggeansøgningen og det befæstede areal ikke overstiger bestemmelser herom i lokalplanen.

I skal normalt ansøge om tilslutning af tag- og overfladevandet (via Byg og Miljø), i forbindelse med erhvervsbyggesager med større befæstede arealer såsom p-pladser, oplagspladser og lignende, eller hvor befæstelsesgraden er særligt høj.

Inden regnvandet ledes til kloakken skal der være et sandfang. Ofte er almindelige sandfangsbrønde nok.

Hvis der er tale om særligt store pladser (> 50 p-pladser), eller pladser for større køretøjer, desuden en olieudskiller.

I forbindelse med tilladelser til af aflede regnvand, kan vi stille krav om begrænsning af den afledte vandmængde, enten ved at nedsive mere vand på stedet, eller ved at forsinke vand fra større regnskyl midlertidigt på din egen grund.

Vi anbefaler af erfaring, at i udarbejdes planer for håndtering af regnvandet, og ansøges om det så tidligt som muligt i jeres byggeprojekt.

Læs mere om håndtering af spildevand i vores Spildevandsplan