Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvordan er mit område kloakeret?

Se de kloakerede områder i Billund Kommune på kortet. Den nuværende kloakeringsform og planlagt kloakering vises.

Kortet nedenfor viser de offentligt kloakerede områder i kommunen. Kloakkerne drives af spildevandsforsyningen Billund Vand og Energi A/S. Har du spørgsmål til placering, eller drift af de offentlige kloak og brønde kan du kontakte dem via deres hjemmeside (Åbner Billund Vand og Energi A/S' hjemmeside i eksternt link).

 

I de grønne og lyseblå områder kan en del af ejendommenes regnvand ledes til offentlig kloak (fælleskloak eller regnvandskloak). I de fleste nyere og fremtidige (skraverede) byudviklingsområder er det planen at regnvand på tage og befæstede arealer, skal nedsives lokalt.

Læs mere om kloakeringsforholdende og planen for ændringer af dem i Spildevandsplan 2018-2024

 

Bor du udenfor kloakeret område?

Er din ejendom beliggende udenfor indtegnede kloakerede områder skal du normalt håndtere dit spildevand på egen eller lejet grund, typisk i et nedsivningsanlæg. Ændrer du væsentligt på din ejendom, så der frembringes mere spildevand, eller det har en anden sammensætning, skal du eller din kloakmester søge kommunen om tilladelse til de nye anlæg på Byg og Miljø.
Det skal du også hvis du ændrer placering af nedsivningsanlæg, eller anlægget ændres/udskiftes til et der er væsentligt anderledes.

Læs mere om hvordan du kommer af med dit spildevand hvis du bor på landet


Skal jeg være opmærksom på noget hvis jeg bygger om eller mit spildevand ændrer sig?

Ved ændret spildevandshåndtering, kan du forvente vi vil stille vilkår til en indretning som svarer til det beskrevne i spildevandsplanens bilag og evt. indretningskrav som følger af lokalplaner eller andre miljøtilladelser.
Har du ikke fået tegninger over kloakken fra din ejendoms tidligere ejer, er det muligt kommunen har en kopi af ejerens tegninger liggende. Dem sender vi gerne til dig. Af samme årsag opfordrer vi altid til, du hurtigst muligt sender endelige tegninger af ændringer ind til os.