Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Private drikkevandsboringer

Der er ca. 540 ejendomme med private drikkevandsbrønde og -boringer Billund Kommune. Stort set alle har mulighed for at blive tilsluttet vandværk, hvis de ønsker det, eller hvis vandkvaliteten bliver dårlig. Der er i oktober 2017 kommet nye regler om kontrol af vandkvalitet for vand fra private brønde og boringer.

Vandforsyning til offentlige eller kommercielle aktiviteter

Bruges vandet til offentlige eller kommercielle aktiviteter, skal det kontrolleres. Det kan være udlejningshuse, spejderhytter, dag- og familiepleje, virksomheder med ansatte m.m. 

Du er velkommen til at kontakte Billund Kommune, hvis du har en ejendom og er i tvivl om du bør få dit vand kontrolleret.

Egen boring til kun én husholdning

Hvis en brønd eller boring kun anvendes til husholdning i én boligenhed, og beboes af ejeren, er der ikke længere krav om kontrol.

Billund Kommune anbefaler stadig, at alle med egen boring eller brønd får vandet regelmæssigt undersøgt, for sundhedens skyld.

Har man mistanke om, at der kan være trængt et bestemt stof ned i jorden, kan et laboratorium hjælpe med at få det undersøgt. Laboratorierne har som oftest nogle standart pakker der kan vælges.

Mit vand er dårligt

Hvis prøven viser, at der er bakterier i vandet kan det ofte hjælpe at få brønden/boringen renoveret. Du er velkommen til at kontakte os eller en brøndborer, hvis du har spørgsmål til renovering.  

Er der for meget nitrat eller sprøjtemidler i vandet, vil det sjældent hjælpe at få brønden/boringen renoveret, da det kommer fra grundvandet. Her er den sikre løsning at blive tilsluttet et vandværk.

Du er velkommen til at henvende dig hvis du har spørgsmål til din vandkvalitet.

Tilladelse til ny drikkevandsboring

Ejendomme med drikkevandsboringer og -brønde, som har eksisteret "altid" har typisk ingen tilladelse, men er registreret hos Billund Kommune.

Kan boringen/brønden ikke bruges mere, skal der søges tilladelse til en ny boring eller der skal findes anden vandforsyning.

Kontakt Landbrug og Grundvand for at høre nærmere.