Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Støj fra vindmøller

Støj fra vindmøller kan være generende for naboerne. Derfor er der regler for, hvor meget vindmøller må støje og hvordan de skal placeres. Her kan du læse mere om reglerne for vindmøller.

For at undgå, at naboer til vindmøller bliver generet af støj, er der lavet regler for, hvor meget vindmøller må støje. Der er også regler for, hvor tæt de må placeres på eksisterende boliger.

I kommuneplanen, er der lavet zoner rundt om vindmøller og andre anlæg eller aktiviteter, som støjer. Disse zoner, må ikke bruges til boliger eller andre støjfølsomme aktiviteter, medmindre det sikres, at støjniveauet er lavt nok. Læs mere om planlægningszoner og se kort over zonerne i retningslinjerne for støj i Billund Kommunes Kommuneplan:

Se kommuneplanen

 

Du kan læse mere om de enkelte områder til vindmøller i Kommuneplanen under lokalplanlægning. Der er også vedtaget lokalplaner for hver vindmølle eller områder til vindmøller. Læse mere om lokalplaner og find de enkelte lokalplaner her:

Se lokalplaner

 

Der er grænser for, hvor meget vindmøller må støje, de såkaldte støjgrænser. Støjgrænserne betyder ikke, at du slet ikke kan høre vindmøllen. Støjgrænsen skal sikre, at støjen ikke bliver meget generende for omgivelserne. Støjgrænserne gælder for den samlede støj fra alle vindmøller i et område. Der er grænser både ved forholdsvis svag vind, hvor støjen opleves mest generende, fordi der ikke er så meget susen i træer og buske, og ved kraftigere vind. Du kan læse mere om støj fra vindmøller på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Læs mere om støj fra vindmøller