Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Er du generet af støj?

Der er forskellige muligheder, hvis du er generet af støj fra dine omgivelser. Det kan være støj fra nærliggende virksomheder, naboer eller andet. Her kan du læse om hvordan du skal forholde dig, hvis du er generet af støj fra dine omgivelser.

Generelt anbefaler vi, at du først selv kontakter den virksomhed eller nabo, som støjer, for at forsøge at løse problemet. Måske er de ikke klar over, at der er et problem. Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte os.

 

Hvad kan du klage over?

Du kan klage til os over de former for støj, som hører under miljølovgivningen. Det er for eksempel støj fra virksomheder og butikker, støj fra fritidsaktiviteter som motorsport og skydebaner, støj fra bygge- og anlægsarbejder, større udendørs arrangementer m.m.

Hvis du er generet af støj, og det ikke hjælper at kontakte den virksomhed der støjer, kan du klage til os. Du kan skrive til os ved at benytte linket i boksen til højre. Før du kontakter os, er det en god ide at føre logbog over generne i et par uger. Det vil sige, at du noterer datoer, tidspunkter og varighed af støjen hver gang du er generet. Det gør det lettere for os at vurdere omfanget af generne. Husk at være præcis i din beskrivelse af hvem og hvad der støjer.

Du skal være opmærksom på, at du ikke har ret til at være anonym når du klager.

Læs mere om støj og reglerne for støj på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Hvad kan du ikke klage over?

Hvis du er generet af støj fra dine naboer, i form af høj musik eller støjende adfærd kan du ikke klage til kommunen. Hvis det ikke hjælper at kontakte dem der støjer, kan du forsøge at henvende dig til f.eks. din udlejer, boligselskab eller ejerforening. Politiet har desuden mulighed for at gribe ind, hvis de vurderer, at støjen forstyrrer den offentlige orden.