Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Løbende information om Grindstedforureningenen

Her på siden kan du få løbende information om udviklingen i forhold til Grindstedforureningen

Da Region Syddanmark og Billund Kommune i marts 2018 holdt informationsmøder tre af de steder i Grindsted, hvor forureningen er, kunne folk tage et helt nyt 8 siders magasin med oplysninger om forureningen i byen.

  

- Magasinet givet en god information både om det historiske, og om hvor i byen forureningen er. Man kan sige det er en form for status på hvor vi er lige nu, og om hvordan det er tvingende nødvendigt, at staten kommer på banen sammen med Region Syddanmark og Billund Kommune, så vi kan komme videre, siger Borgmester Ib Kristensen.

 

På Informationsmødet og på et borgermøde i Grindsted senere i marts samt i læserbreve og på sociale medier er der kommet masser af spørgsmål til forureningen og især en række spørgsmål til sundheden.

Det fik Region Syddanmark og Billund Kommune til at bede om et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen reagerede positivt på henvendelsen tirsdag den 17. april mødtes parterne hos Region Syddanmark i Vejle. 

Vores møde med Styrelsen for Patientsikkerhedbekræftede, at der ikke findes sundhedsdata i en form, som kan bruges til at drage endelige konklusioner om, hvorvidt der skulle være en risiko ved at bo tæt på den massive forurening. Men det er også vigtigt at understrege, at vi ikke har nogen indikationer af, at det skulle være farligt at bo i Grindsted ud fra de sundhedsdata, vi kender i dag, siger formand for Regionsrådet Stephaine Lose.  

 

 Et enigt forretningsudvalg i Regionen har efter mødet med sundhedstyrelsen besluttet, at man vil forsøge at afdække sundhedsrisikoen i Grindsted, og at man vil invitere den nyetablerede borgergruppe i Grindsted til et møde i forhold til at få input til, hvad der skal undersøges.

 

Pressemeddelelse fra Regionen om Sundhedsundersøgelse     

    

Løbende oplysning om forureningen

 

Udover at husstandsomdele magasinet har Region Syddanmark og Billund Kommune fra mandag den 9. april 2018 begge opdateret de respektive hjemmesider, så oplysninger om forureningen. Både de historiske, men også de nye tiltag, der løbende sættes i værk, vil være nemmere at finde frem.

 

Se kort over og Region Syddanmarks oplysninger om Grindstedforureningen