Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Læs, hvordan vi behandler dine personoplysninger på miljø-, plan- og byggeområdet, når du sender en ansøgning til os.

Formålet med brug af persondata

Billund Kommune bruger personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling af din ansøgning. Oplysningerne kan f. eks. være navn, adresse, cpr.nr. I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Det kan også være oplysninger knyttet til enkeltmandsejede virksomheder eller interessentselskaber ejet af fysiske personer, herunder oplysninger om økonomiske forhold eller om straf.

Oplysningerne kan komme fra borgere, der henvender sig til os eller vi kan indhente dem andre steder fra som f.eks. i BBR-registeret, miljøansvarlighedsregisteret eller i CPR-registeret. De kan ligeledes indhentes fra relevante myndigheder.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ifbm. plan-, bygge- og miljøsager inkl. etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø samt etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, erhvervsindvinding, anmeldelse af olietank og miljøansøgninger. 

Retsgrundlag og type af persondata

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt af miljøbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven, planloven, byggeloven, jordforureningsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love, samt forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger. 

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til eventuelt høringsberettigede.

Dine rettigheder

Vi sletter dine oplysninger når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Kontakt eller læs mere

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Foretrækker du at kontakte DPOen via brev, så skal det sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, att.: Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.