Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vil du have os som sponsor?

Her kan du give tilbud om at få et sponsorat fra os.

Som forening, klub eller enkeltperson kan du give tilbud om at få et sponsorat fra os. 

Gennem sponsorater vil vi gerne sprede det gode budskab om Billund Kommune som et attraktivt sted at bo, arbejde og leve.

Vi sponsorerer for samlet set 385.000 kroner årligt, og vi indgår aftaler hvert år i januar. 

 

Hvem kan indgå en aftale?

Overordnet set indgår vi aftaler med

 

 • Foreninger og klubber. Vi vurderer sponsoratets værdi ud fra jeres sportslige niveau.
 • Enkeltpersoner. Vi vurderer sponsoratets værdi ud din markedsføringsværdi som personlig rollemodel.
 • Enkeltstående arrangementer. Vi vurderer sponsoratets værdi ud fra jeres PR- og markedsføringsværdi.

 

Hvad skal I tilbyde?

Sponsoratet vil altid tage udgangspunkt i dit forslag, som eksempelvis kan indeholde forslag om

 • At stille reklameplads til rådighed på beklædning, biler, sociale medier, plakater, i trykte programmer, annoncer, reklamer og lignende.
 • At opstille reklameskilte med vores navn, logo og slogan.
 • At deltage i særlige arrangementer og events arrangeret af os, eller at give fribilletter til fri afbenyttelse ved særlige publikumsvenlige kampe og begivenheder.

 

Hvilke krav skal være opfyldt?

I dit forslag skal du oplyse om

 

 • Forventet mediedækning i traditionelle medier som aviser, sportsblade, magasiner, TV-stationer, sportskanaler, nyhedssider eller andre relevante hjemmesider og lignende.
 • Forventet mediedækning fra streaming på nettet.
 • Forventet eksponering på sociale medier.
 • Værdien af evt. opsatte reklameskilte osv.
 • Værdien af navn/logo på tilbudsgivers beklædning osv.
 • Forventet antal tilskuere, seere osv.

Du skal kun oplyse om de punkter, der er relevant for dit tilbud. Vi bruger oplysningerne til at vurdere værdien (i kroner og øre) af dit tilbud.

 

Deadline 1. december

Vi skal have modtaget dit tilbud senest den 1. december, året før en aftale skal træde i kraft.

Aftaleperioden kan enten være et kalenderår (1. februar til årets udgang) eller en foreningssæson (1. juli til 30. juni det efterfølgende år).

 

Hvad sker der, når du har givet et tilbud?

Vi udarbejder et udkast til en aftale med dig. Vi retter beløbet i udkastet, hvis vi sammen med uafhængig ekspert i markedsføring vurderer, at den reelle værdi ikke matcher dit tilbud.

Alle rettidigt modtagne tilbud bliver fremlagt i januar for vores økonomiudvalg. Udvalget beslutter, hvem vi indgår en aftale med. Inden betaling for den aftalte pris, indgår vi en skriftlig kontrakt med dig.

Får du et sponsorat, forpligtiger du dig til et halvårligt møde med os, hvor du skal dokumentere status på den indgåede aftale.

Afgiv tilbud til markedsføringspuljen