Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Puljeoversigt for kultur- og fritidsområdet

Aftenskoler, Folkeoplysende foreninger, ikke organiserede kulturaktører samt børn og unge i Billund Kommune har mulighed for at søge en række puljer til blandt andet udvikling, uddannelse og arrangementer.

Fire puljer

Puljerne for kultur- og fritidsområdet består overordnet af fire puljer. Nogle af puljerne har underpuljer eksempelvis udviklingspuljen, som både består af fysisk udvikling og af strategisk udvikling. Alle kultur- og fritidsaktører kan søge ind i puljerne, så længe formålet er at skabe et kultur- og fritidsliv, der summer af aktiviteter og hensigten ikke er at drive kommerciel virksomhed. 

Puljernes størrelser

Man søger overordnet set ind i de samme puljer, uanset om man er aftenskole, folkeoplysende forening eller ikke organiseret. Kriterierne kan dog variere, så det er vigtigt, at du læser kriterierne i forhold til den ansøgertype du er. I 2021 er to af puljerne forhøjet grundet COVID-19, som en del af Unge- og Kulturudvalgets hjælpepakke til kultur- og fritidslivet. Puljernes størrelse er årligt på: 

  • Arrangementspuljen herunder puljen til børn & unge: 245.800 kr.
  • Uddannelse og kurser: 160.601 kr. - 2021 hævet til 310.601 kr.
  • Udvikling - fysisk og strategisk: 95.299 kr. - 2021 hævet til 295.299 kr. 

Oversigt over puljerne

Herunder finder du en oversigt over puljerne. Oversigten er delt op i ansøgningstyper med tilhørende puljer. Du kan læse mere om, hvad der kan søges tilskud til og hvilke kriterier puljerne har under den enkelte pulje.

Du finder links til puljerne herunder:

Puljer for aftenskoler

Arrangementspuljen

Uddannelse og kurser

Udvikling - fysisk og strategisk

Puljer for folkeoplysende foreninger

Arrangementspuljen

Børn og unge - strakspulje

Uddannelse og kurser

Udvikling - fysisk og strategisk

Puljer for ikke organiserede aktører

Arrangementspuljen

Børn og unge - strakspulje

Uddannelse og kurser

Udvikling - fysisk og strategisk

Pulje for børn og unge

Børn og unge strakspulje