Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til udvikling

Som kultur- og fritidsaktør; folkeoplysende forening, frivilligsocial forening, forening og privat person kan du søge om tilskud til både strategisk udvikling og samarbejder og til fysisk udvikling og investeringer.

Søge tilskud til både fysik og strategisk udvikling

 • Til strategisk udvikling i form af strategiske tiltag, ideer, projekter, nye samarbejder eller andre udviklende tiltag, der kan komme Billund Kommunes borgere til gode og styrke kultur- og fritidslivet.
 • Til fysisk udvikling som mindre renoveringer, istandsættelser, indkøb af nyt materiel, bæredygtige tiltag som energioptimering eller kloge kvadratmeter mm.
  Hvem kan få tilskud?

Kriterier

Der kan søges om tilskud én gang pr. projekt. 

Ansøgningen skal indeholde:

 • En beskrivelse af det, du søger om tilskud til
 • Hvornår det forventes igangsat og afsluttet
 • En beskrivelse af projektet og formålet med det
 • Et budget med specifikationer af udgiftsposter og hvilket beløb, der søges om. 

Hvad kan du få tilskud til?

 • Nye tiltag med et folkeoplysende formål
 • Nye initiativer, der etableres i regi af et nyt samarbejde eller partnerskab
 • Konsulenthonorar eksempelvis DGI, DIF DHF eller lign.
 • Opstart (kick-off event, markedsføring mm.)
 • Nyt materiel/udstyr og inventar
 • Udvikling af bæredygtige tiltag (energibesparende foranstaltninger, kloge kvadratmeter, udvikling af faciliteter)
 • Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på faciliteter og materiel inden for: Idrætsanlæg – inden- og udendørs, klubhus, spejderhytter, andre lokaler. 

Hvad kan du ikke få tilskud til?

 • Almindelig ordinær drift, initiativer eller investeringer, der kan relateres til almindelig drift
 • Der ydes ikke tilskud til lokaleleje
 • Initiativer der allerede er påbegyndt eller gennemført.

Hvordan behandles ansøgningen?

Ansøgningerne behandles i Kultur- og Fritidsrådet. Efter behandlingen får du et brev i din forenings eller din private e-boks, der fortæller, om rådet har givet afslag eller tilsagn på din ansøgning.  

Hvornår får du tilskuddet?

Et tilskud vil blive udbetalt, når vi har fået dokumentation for den eller de afholdte udgifter. Pengene udbetales via din forenings CVR-nummer eller dit CPR-nummer - som er blevet oplyses i ansøgningen.

Tilskuddet er gældende i det år det bevilges. Hvis du overskrider tidsfristen, bliver tilskuddet annulleret. Du kan søge om at få tilskuddet overført til det følgende år. 

Ansøg her

Søg puljen via ansøgningsskemaet her