Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til arrangementer mere end 10.000 kr.

Arrangementspuljen giver tilskud og/eller underskudsgaranti til arrangementer inden for idræt og kultur - sportsbegivenheder, musik, teater og kunst. Søger du mere end 10.000 kr. fra puljen, behandles din ansøgning politisk på det først kommende udvalgsmøde.

Søger du mere end 10.000 kr. i arrangementspuljen, bliver din ansøgning behandlet i et politisk udvalg på det først kommende møde.

Hvem kan få tilskud?

Folkeoplysende foreninger, kultur- og fritidsaktører, frivillige sociale foreninger, foreninger og privat personer hvor der ikke er tale om kommerciel virksomhed.

Hvordan søger du puljen?

Puljen søges ved hjælp af et digitalt ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det arrangement, der søges om tilskud og/eller underskudsgaranti til, et budgetoverslag, hvilket beløb, der søges om.

4 overordnede kriterier for puljen

Puljen giver tilskud til arrangementer inden for kultur, idræt og sportsbegivenheder, musik, teater og kunst i Billund Kommune, hvis formål er at understøtte Kultur- og Fritidspolitikken og dens vision om, at Billund Kommune skal summe af aktiviteter. Du kan læse politikken Kultur- og Fritidspolitikken her.

 • Arrangementet skal foregå i og tilgodese borgere i Billund Kommune
 • Arrangementet skal have offentlig adgang
 • Arrangementet skal annonceres offentlig
 • Arrangementet skal offentliggøres på OplevBillund.dk

Hvad kan du få tilskud til?

 • Leje af udstyr herunder telt, scene, lyd og lys
 • Rammeudgifter – f.eks. opsætning af afspærringsmateriel, sikkerhedshegning, lokaleleje og andre lignende udgifter.
 • Markedsføring
 • Honorar – primært til udøvende kunstnere.
 • Udgifter til forplejning til frivillige i forbindelse med afviklingen af arrangementet.
 • Transportudgifter til kunstner/foredragsholder.
 • Tilbagevendende arrangementer, hvor der sker udvikling og fornyelse af arrangementet fra år til år.
 • Arrangementet skal finde sted i Billund Kommune, der skal være offentlig adgang.

Hvad kan du ikke få tilskud til?

 • Drifts- og etableringsomkostninger og normaltvist ikke årligt tilbagevendende arrangementer
 • Arrangementer der allerede er påbegyndt eller afviklet.
 • Arrangementer med udelukkende kommercielt sigte.
 • Der gives ikke underskudsgaranti eller tilskud til arrangementer, som har til formål at samle penge ind.
 • Der kan dog gives tilskud til den kulturelle del af et velgørenheds arrangement, og i det tilfælde vil det være selve arrangementet og ikke velgørenheden, der er afgørende for om arrangementspuljen kan give tilskud.
 • Foreninger/gruppers udgifter i forbindelse med rejser, kurser, konferencer, køb af udstyr, rekvisitter mv.
 • Forplejning i form af buffet, banket eller lignende.

Hvornår sker udbetalingen?

Det afhænger af, om der er bevilget et tilskud eller en underskudsgaranti:

 • Tilskud udbetales samtidig med bevillingen tit efter at arrangementet er afholdt.
 • Underskudsgarantier udbetales efter Kultur og Fritid har modtaget og godkendt regnskab for arrangementet og kommer kun til udbetaling, hvis arrangementet giver underskud og kun det underskud arrangementet må have givet det vil sige maksimalt op til den bevilligede underskudsgaranti.

Pengene udbetales via din forenings CVR-nummer, som skal oplyses i ansøgningen.

Søg arrangementspuljen her

Du kan søge arrangementspuljen her - mere end 10.000 kr. 

Regnskab – hvordan og hvornår?

Uanset om du har fået et tilskud eller en underskudsgaranti, skal der senest 2 mdr. efter afholdelse af arrangementet indsendes regnskab. Du kan sende regnskabet til vores sikker postkasse: 

Sikker postkasse - Skriv sikkert til Kultur og Fritid.
Husk at fortrolige og personfølsomme oplysninger altid skal sendes sikkert.   

Husk at gemme dine kvitteringer. Vi tager løbende stikprøvekontrol.