Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til arrangementer for og af børn og unge

Hvis du er mellem 10 og 25 år kan du søge om tilskud til at lave et arrangement for andre børn og unge i Billund Kommune. Du kan søge via en sms og du kan søge op til 10.000 kr.

Puljen er en strakspulje, så du hurtigt kan få svar på din ansøgning. Er du under 15 år, skal vi lige have accept fra dine forældre.

Puljen kan søges året rundt og har ingen ansøgningsfrist.

Hvem kan få tilskud:

Børn og unge fra 10 – 25 år. 

Hvordan søger man puljen?

Ansøges ved hjælp af digitalansøgningsskema, video eller sms. Ansøgningen skal  indeholde en kort beskrivelse af projektet og et budget.   

Hvis du er under 15 år, skal vi have dine forældres accept af, at du laver arrangementet og at de evt. vil hjælpe dig.

Hvad kan du få tilskud til?

Arrangementer for børn og unge lavet af børn og unge i Billund Kommune, med det formål at få kommunen til at summe af aktiviteter. Arrangement skal være for alle og må ikke være et lukket Arrangement.

  • Honorar til en eller flere optrædende
  • Mad og drikke
  • Leje af udstyr
  • Transport af en evt. optrædende
  • Markedsføring

Hvad kan du ikke få tilskud til?

  • Din egen løn 

Til forældre:

Når dit barn søger denne pulje, vil vi sørge for at kontakte dit barn og lave en aftale om, at vi mødes sammen med en forældre eller anden myndig  repræsentant. 

Hvordan behandles ansøgningen?

Vi behandler ansøgninger hele året rundt og så hurtigt som muligt. Hvis du sender en ansøgning i ferien, kan der gå længere tid, inden du får et svar på din ansøgning.

Hvornår får du tilskuddet:

Tilskuddet kan udbetales før dit arrangementet, hvis du har brug for det. Har du ikke brug for det, udbetaler vi det, når du har sendt dokumentation for, at du har afholdt arrangementet.

Regnskab – hvordan og hvornår?

Du skal så hurtig som muligt sende dokumentation for at arrangementet er afholdt. Det kan være en lille film, billeder og/eller kvitteringer på afholdte udgifter. Du kan sende det via vores sikker postkasse:

Sikker postkasse - Skriv sikkert til Kultur og Fritid.
Husk at fortrolige og personfølsomme oplysninger altid skal sendes sikkert.   

Gem dine kvitteringer. Vi tager løbende stikprøver af de regnskaber, vi får ind. 

Søg Børn- og Ungepulje 

Du kan søge børne- og Ungepuljen ved enten at sende en sms eller en video eller ved at udfylde ansøgningsskemaet herunder:

Sende en sms eller en video til kulturkonsulent Kristina Wagner Hansen: 21 74 22 46

 Søg om støtte fra Unge- og Børnepuljen (strakspuljen)

Du kan søge støtte fra Unge- og Børnepuljen her.