Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Markedsføringspulje

Her kan du afgive tilbud til Billund Kommune om markedsføring af kommunen.

Billund Kommune afsætter hvert år en pulje til markedsføring.

Puljen har til formål at markedsføre og synliggøre Billund Kommune som et attraktivt sted at bo, arbejde og leve.

Det er ikke en tilskudspulje. Det betyder, at du skal tilbyde en modydelse. Du indgår altså et sponsorat/markedsføringsaftale med Billund Kommune.

Puljen er årligt på maksimalt 385.000 kroner og uddeles hvert år i januar.

Læs kriterierne for markedsføringspuljen her

 

Hvem kan indgå en aftale?

Både klubber, foreninger og enkeltpersoner kan indgå en aftale. Overordnet set kan der indgås tre typer aftaler:

 

 • Foreninger og klubber. En aftale bliver vurderet ud fra deres sportslige niveau og tilhørende markedsføringsværdi.
 • Enkeltpersoner/personlige rollemodeller. En aftale bliver vurderet ud fra deres PR- og markedsføringsværdi.
 • Enkeltstående arrangementer. En aftale bliver vurderet ud fra dets PR- og markedsføringsværdi.

 

Hvad kan en aftale indeholde?

Den enkelte markedsføringsaftale vil altid tage udgangspunkt i det fremsendte tilbud, som dog for eksempel kan indeholde forslag om:

 • At stille reklameplads til rådighed på beklædning, biler, sociale medier, plakater, i trykte programmer, annoncer, reklamer og lignende.
 • At opstille reklameskilte med Billund Kommunes navn, logo og slogan.
 • At deltage i særlige arrangementer og events arrangeret af Billund Kommune, eller at give fribilletter til fri afbenyttelse ved særlige publikumsvenlige kampe og begivenheder.

 

Hvilke krav skal være opfyldt?

I det fremsendte tilbud skal du angive værdien af markedsføringen. Det betyder, at du skal oplyse om:

 

 • Forventet mediedækning i traditionelle medier som aviser, sportsblade, magasiner, TV-stationer, sportskanaler, nyhedssider eller andre relevante hjemmesider og lignende.
 • Forventet mediedækning fra streaming på nettet.
 • Forventet eksponering på sociale medier.
 • Værdien af evt. opsatte reklameskilte osv.
 • Værdien af navn/logo på tilbudsgivers beklædning osv.
 • Forventet antal tilskuere, seere osv.

 

Tidsfrist og behandling

Vi skal have modtaget dit tilbud senest den 1. december i året, inden en aftale skal træde i kraft.

Aftaleperioden kan enten være et kalenderår (1. februar til årets udgang) eller en foreningssæson (1. juli til 30. juni det efterfølgende år).

Billund Kommune udarbejder aftaleudkast og vurderer de modtagne tilbud med en sagkyndig. Vi retter beløbet i aftaleudkastet, hvis vurderingen er, at den reelle markedsføringsværdi ikke matcher det fremsendte tilbud.

Alle rettidigt modtagne tilbud bliver herefter fremlagt på økonomiudvalgets møde i januar. Udvalget beslutter, hvilke tilbud der skal indgås en markedsføringsaftale med. Inden betaling for den aftalte pris, indgår parterne en skriftlig kontrakt, hvor begge parters forpligtelser bliver tydeliggjort.

Får du et sponsorat, forpligtiger du dig til et halvårligt møde med Billund Kommune, hvor du skal dokumentere status på den indgåede aftale.

Eventuelle restmidler kan søges løbende. 

Afgiv tilbud til markedsføringspuljen