Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til strategisk udvikling og samarbejder

Som ikke organiseret forening eller aktør kan du søge om tilskud til udviklende tiltag.

Det kan eksempelvis være tilskud til udvikling i form af et strategisk tiltag som nye samarbejder eller andre udviklinde tiltag, der kan komme Billund Kommunes borgere til gode og styrke kultur- og fritidslivet.

Hvem kan få tilskud?

Ikke organiserede foreninger og kultur- og fritidsaktører, hvor der ikke er tale om kommerciel virksomhed samt folkeoplysende foreninger og aftenskoler.

Kriterier

Der kan søges om tilskud én gang pr. projekt. 

Ansøgningen skal indeholde:

 • En  beskrivelse af det, du søger om tilskud til
 • Hvornår det forventes igangsat og afsluttet
 • En beskrivelse af projektet og formålet med det
 • Et budget med specifikationer af udgiftsposter og hvilket beløb, der søges om. En evt. medfinansiering og frivillige timer kan fremgå af budgettet (frivillige timer sættes til 100 kr. pr.  time). 

Nederst på siden finder du et link til puljens ansøgningsskema.

Hvad kan du få tilskud til?

Udvikling af nye initiativer, ideer, projekter og udviklingstiltag. 

Der kan søge om tilskud til:

 • Nyt tiltag med et folkeoplysende formål
 • Nye initiativer, der etableres i regi af et nyt samarbejde eller partnerskab
 • Konsulenthonorar eksempelvis DGI, DIF DHF eller lign.
 • Optimering til smarte løsninger
 • Opstart (kick-off event, markedsføring mm.)
 • Særligt udstyr til nye aktiviteter

Hvad kan du ikke få tilskud til?

 • Almindelig ordinær drift, initiativer eller investeringer, der kan relateres til almindelig drift
 • Der ydes ikke tilskud til lokaleleje
 • Initiativer der allerede er gennemført.

Hvordan behandles ansøgningen?

Ansøgningerne behandles i Kultur- og Fritidsrådet. Efter behandlingen får du et brev i din forenings eller din private e-boks, der fortæller, om rådet har givet afslag eller tilsagn på din ansøgning.  

Hvornår får du tilskuddet?

Et tilskud vil blive udbetalt, når vi har fået dokumentation for den eller de afholdte udgifter. Pengene udbetales via din forenings CVR-nummer eller dit CPR-nummer - som er blevet oplyses i ansøgningen.

Tilskuddet er gældende i det år det bevilges. Hvis du overskrider tidsfristen, bliver tilskuddet annulleret. Du kan søge om at få tilskuddet overført til det følgende år. 

Regnskab – hvordan og hvornår?

Når udgifterne er afholdt fremsendes kvitteringer for afholdte udgifter til vores sikker postkasse herunder, sammen med et samlet regnskab for projektet, du har fået tilskud til senest 2 mdr. efter arbejdet er færdiggjort. 

Sikker postkasse - Skriv sikkert til Kultur og Fritid.
Husk at fortrolige og personfølsomme oplysninger altid skal sendes sikkert.   

Frister?

Puljen har fire ansøgningsrunder, der er tilpasset Kultur- og Fritidsrådets møder. Fristerne for ansøgning er:

 • 1. marts (behandles 25. marts)
 • 15. april (behandles 13. maj)
 • 1. august (behandles 19. august)
 • 15. november (behandles 3. december)

Her søger du puljen 

Du kan søge om støtte til udvikling - strategisk udvikling her.