Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til fysisk udvikling

Som ikke organiseret forening eller kultur- og fritidsaktør kan du søge om tilskud til fysisk udvikling.

Det kan eksempelvis være tilskud til indkøb af nyt materiel eller lignende tiltag, som kan komme borgerne i Billund Kommune til gode og styrker kultur- og fritidslivet.

Hvem kan få tilskud?

Ikke organiserede foreninger og kultur- og fritidsaktører, hvor der ikke er tale om kommerciel virksomhed samt folkeoplysende foreninger og aftenskoler

Kriterier for puljen

Ansøgningen skal indeholde:

 • En beskrivelse af det, du søger om tilskud til
 • Hvornår det forventes igangsat og afsluttet
 • Et budget med specifikationer af udgiftsposter og hvilket beløb, der søges om. En evt. medfinansiering og frivillige timer kan fremgå af budgettet (frivillige timer sættes til 100 kr. pr. time). 

 Nederst på siden finder du et link til puljens ansøgningsskema.

Hvad kan du få tilskud til?

Udvikling af de fysiske rammer, vedligehold og nyanskaffelser – primært mindre udgifter. 

Der kan søge om tilskud til:

 • Nyt materiel/udstyr
 • Inventar
 • Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på faciliteter og materiel inden for:
 • Idrætsanlæg – inden- og udendørs
 • Klubhus
 • Spejderhytter
 • Andre lokaler 

Hvad kan du ikke få tilskud til?

Hvis byggearbejdet er begyndt eller inventar og andet materiel er købt. 

Hvordan beregnes tilskud?

Der kan max. gives tilskud af 50 % af den afholdte udgift.

Hvordan behandles ansøgningen?

Ansøgningerne behandles i Kultur- og Fritidsrådet. Efter behandlingen får du et brev i din forenings eller din private e-boks, der fortæller, om rådet har givet afslag eller tilsagn på din ansøgning.  

Hvornår får du tilskuddet?

Et tilskud vil blive udbetalt, når vi har fået dokumentation for den afholdte udgift. Pengene udbetales via din forenings CVR-nummer eller dit CPR-nummer - som er blevet oplyst i ansøgningen.

Tilskuddet er gældende i det år det bevilges. Hvis du overskrider tidsfristen, bliver tilskuddet annulleret. Du kan søge om at få tilskuddet overført til det følgende.

Regnskab – hvordan og hvornår?

Når udgifterne er afholdt fremsendes kvitteringer for afholdte udgifter til vores sikker postkasse herunder, sammen med et samlet regnskab for projektet, du har fået tilskud til senest 2 mdr. efter arbejdet er færdiggjort. 

Sikker postkasse - Skriv sikkert til Kultur og Fritid.
Husk at fortrolige og personfølsomme oplysninger altid skal sendes sikkert.   

Frister?

Puljen har fire ansøgningsrunder, der er tilpasset Kultur- og Fritidsrådets møder. Fristerne for ansøgning er:

 • 1. marts (behandles 25. marts)
 • 15. april (behandles 13. maj)
 • 1. august (behandles 19. august)
 • 15. november (behandles 3. december)

Her søger du puljen 

Du kan søge om støtte til udvikling -  fysisk udvikling her.