Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Uddannelse og kurser for ikke organiserede

I Billund Kommune kan du som ikke organiseret forening eller kultur- og fritidsaktør søge om tilskud til uddannelser og kurser, der kan komme Billund Kommunes borgere til gode og styrke kultur- og fritidslivet.

Puljen til uddannelse har fire årlige ansøgningsrunder og som noget nyt kan puljen søges forud for et kursus eller uddannelse.

Hvem kan få tilskud?

Ikke organiserede foreninger og kultur- og fritidsaktører, hvor der ikke er tale om kommerciel virksomhed samt folkeoplysende foreninger og aftenskoler.

Kriterier 

Ansøgningen skal indeholde information om:

 • Hvem der udbyder kurset/uddannalsen
 • Hvornår det finder sted
 • En beskrivelse af kursus/uddannelse
 • En beskrivelse af hvorfor du bør deltage
 • Pris pr. deltager og antal deltagere 
 • Hvor meget der søges om

Nederst på siden finder du et link til puljens ansøgningsskema.

Hvad kan du få tilskud til?

Uddannelse af kultur- og fritidslivets aktører med fokus på bredden og på unge mennesker. Puljen skal sikre vækstlaget, kvalitet og udvikling i kultur- og fritidslivet i Billund Kommune. 

 • Kursus for ledere
 • Kursus for trænere (også ikke organiserede)
 • Uddannelse af instruktøre
 • Dommerkursus
 • Sommerhøjskolekursus for unge instruktøre  

Hvad kan du ikke få tilskud til?

 • Studieture
 • Transportudgifter

Hvordan beregnes tilskuddet?  

Du kan maksimalt få et tilskud på 3.000 kr. pr. kursusdeltager.

Hvordan behandles ansøgningen?

Ansøgningerne behandles i Kultur- og Fritidsrådet. Efter behandlingen får du et brev i din eller din forenings e-boks, der fortæller, om rådet har givet afslag eller tilsagn på din ansøgning.  

Hvornår får du tilskuddet?

Udbetalingen sker efter dokumentation for afholdt udgift. Pengene udbetales enten via din forenings CVR-nummer eller dit CPR-nummer, som skal oplyses i ansøgningen.

Tilskuddet er gældende i det år det bevilges. Hvis du overskrider tidsfristen, bliver tilskuddet annulleret.   

Regnskab – hvordan og hvornår?

Efter endt kursus/uddannelse fremsendes dokumentation herfor til e-mailadressen herunder. 

Kultur og Fritid: Kulturfritid.tilskud@billund.dk

Frister?

Puljen har to ansøgningsrunder, der er tilpasset Kultur- og Fritidsrådets møder. Fristerne for ansøgning er:

 • 1. marts (behandles 18. marts)
 • 1. august (behandles 28. august) Fristen er i 2019 undtagelsesvis rykket til 1. november pga. for få ansøgninger.

Her søger du puljen

Her kan du søge om støtte til uddannelse/ kurser.