Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger på 50 mio. kr.

Regeringen og aftalepartierne har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19.

Regeringen og Aftalepartierne (Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og De fire grønne løsgængere) har besluttet at yde et tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger. 

De mange lokale idræts- og spejderforeninger udgør en stor del af det frivillige, folkeoplysende arbejde i Danmark, som findes i hele landet og primært er baseret på frivillig arbejdskraft. Flere af dem er presset på likviditet som følge af nedlukningen af al aktivitet under COVID-19 og de heraf manglende arrangementer og indtægter. 

 

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med:

  • 23 mio. kr. til DIF,
  • 21 mio. kr. til DGI,
  • 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten
  • 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Tilskuddet er fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Ansøgningskriterier 

De nærmere konkrete ansøgningskriterier i forhold til puljernes formål, jf. aftalen vil blive fastsat af Dansk Firmaidrætsforbund, DIF og DGI samt DUF. 

DIF og DGI forpligtes derudover til at administrere ansøgninger fra lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. 

 

Læs aftalen om det ekstraordinære tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger