Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.

Nødpuljen ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne.

Puljen er etableret for at sikrer at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af nedlukningen grundet COVID-10.

Der kan kun ydes tilskud til selvejende og kommunale institutioner samt fonde og foreninger, som allerede modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

For kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet gælder desuden, at der etableres en ordning, hvor kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet (fx statsanerkendte kommunalt ejede museer) også kan søge om lønkompensation og kompensation for faste udgifter, såfremt de lever op til de gældende kriterier for de to ordninger.

Ordningen omfatter professionel scenekunstvirksomhed i form af revy eller lignende, der i 2020 har planlagt at opføre forestillinger i mere end 2 uger og mindre end 6 fulde måneder på en eller flere lokationer, hvor der er plads til mere end 100 tilskuere pr. forestilling.

Puljen henvender sig til:

  1. Særligt nødlidende kulturinstitutioner for at sikre, at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19.
  2. Sæsonbetonet scenekunstvirksomhed, som falder uden for den generelle arrangementspulje.
  3. Produktionsomkostninger, som ikke kan kompenseres via kompensationsordningerne for faste omkostninger og løn.
  4. Kommunale kulturinstitutioner mv.

Det er opstillet følgende krav:

  • Det er et krav, at ansøger kan påvise forinden at have taget alle nødvendige og relevante initiativer og værktøjer i brug for at reducere ansøgers omkostninger.
  • Ansøger skal i videst muligt omfang have anvendt den del af sin disponible egenkapital, som ikke vurderes nødvendig for at sikre den fortsatte drift.
  • Ansøger skal dokumentere, at det er afgørende for den videre drift, at der ydes et ekstraordinært tilskud fra nødpuljen.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, hvor der afsættes 3 pct. af den samlede pulje til administration.

Du kan læse mere om puljen og muligheder her