Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kompensationsordning for Højskoler, Folkeuniversitetet og Aftenskoler

Regeringen har sammen med Folketingets partier sikret 141 mio. kr. til hjælp til Højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet, der kan søger om kompensation til tabt deltagerbetaling på op til 90 pct.

Området er præget af små og store foreninger og selvejende institutioner, der kendetegner området, må ikke oparbejde større egenkapital. De har derfor en meget spinkel likviditet at stå imod med. Samtidig er mange af skolerne meget afhængige af deltagerbetaling, som udgør en stor del af deres indtægtsgrundlag.

Ordningen skal kunne kompensere for den tabte deltagerbetaling under nedlukningen af aktiviteter og gælder alle former for aktiviteter. Dog kompenseres der ikke for tabt deltager betaling ud over de faktisk afholdte udgifter. Støtte efter puljen reduceres med værdien af den støtte, der ydes af andre ordninger, som er
omfattet af øvrige hjælpepakker.

 

Du kan læse aftaleteksten om den midlertidige hjælpeordning til Folkehøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversiteter her