Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kompensation for løn og faste udgifter til Kultur- og fritidsinstitutioner

Kultur- og fritidsinstitutioner, med over 50 pct. i offentligt tilskud, er også omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Selvejende institutioner, organisationer mv. på kultur- og fritidsområdet, som modtager mere end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud vil kunne søge kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale.

Faldet i omsætning beregnes ud fra et fald i den kommercielle omsætning (fx entré, billetsalg, omsætning i boghandel og cafe, rådgivning mv.). Efterfølgende korrigeres for den kommercielle andel af institutionens samlede økonomi.

Løn

Ordningen i forhold til lønkompensation vil blive tilrettelagt efter de samme kriterier, der gælder for den tilsvarende ordning under Erhvervsstyrelsen for virksomheder finansieret med mindre end 50 pct. i offentlig støtte. 

Virksomheden skal hjemsende 30 pct. af medarbejderstaben eller mere en 50 ansatte. Hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde for virksomheden.

Medarbejdere omfattet af ordningen:
Medarbejdere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat før den 9. marts 2020 med fast arbejdssted i Danmark  Løn: Der ydes lønkompensation for hhv. 75 pct. og 90 pct. af lønnen for funktionærer og ikke-funktionærer. Dog maksimalt 30.000 kr. pr. mdr.

Fridage: Hjemsendte medarbejdere afholder fem fridage enten betalt eller ubetalt. Medarbejdere på deltid afholder fridagene forholdsmæssigt.

Elever og lærlinge: Der kan søges lønkompensation for elever og lærlinge. Der er ikke krav om at elever og lærlinge hjemsendes i perioden hvor der modtages lønkompensation.

Faste udgifter

For institutioner, som modtager 50 pct. eller mere af deres omsætning i offentlig støtte, beregnes faldet i omsætning ud fra faldet i den kommercielle omsætning (fx entré, billetsalg, omsætning i boghandel og cafe, rådgivning mv.). Efterfølgende korrigeres for den kommercielle andel af institutionens samlede økonomi.

 

Virksomheder vil kunne få kompenseret en del af deres dokumenterbare faste udgifter, hvis omsætningen falder med mere end 40 % i forhold til husleje, renteudgifter og opsigelige kontraktbundne udgifter.

 

  • Kompensationen er 25 % af de faste udgifter for virksomheder med en omsætningsnedgang på 40-60 %.
  • Kompensationen er 50 % af de faste udgifter ved en omsætningsnedgang på 60-80 %.
  • Kompensationen er 80 %, hvis omsætningsnedgangen er på 80-100 %.
  • Hvis virksomheden er påbudt fuld lukning kan kompensationen være på 100 %.

 

 

Faktaark om kompensationsordning for selvejende institutioner, organisationer mv. med primært offentlig støtte

Læs mere om kompensationsordningen på Kulturstyrelses hjemmeside herunder om åbning for ansøgning mv.

Under 50 pct. i offentlig tilskud

Institutioner, som modtager under 50 pct. i støtte, vil forsat skulle søge kompensation via Erhvervsstyrelsen, som administrerer de generelle hjælpepakker i relation til lønkompensation og faste omkostninger.

Her kan du få information om kompensation og hjælp til institutioner, der modtager under 50 % i offentligtilskud.