Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud til leder- og træneruddannelse

Her har I mulighed for at søge tilskud til leder- og træneruddannelse for godkendte folkeoplysende foreninger.

Hvem kan søge?

Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger. 

Hvad kan der søges til?

• Kursus for ledere.
• Kursus for trænere (amatører).
• Uddannelse af instruktører.

Der skal foreligge en kursusbeskrivelse til kursus for trænere/ledere eller til uddannelse af unge til instruktører/trænerfunktioner.

Af kursusbeskrivelsen skal fremgå kursusafgift og evt. materialeudgifter. Der gives ikke tilskud til kørselsudgifter.

Der kan søges tilskud hvis kursusafgiften er min. 200 kr. pr. deltager.

Der kan max. forventes tilskud af en kursusafgift på 3.000 kr. pr. deltager.

Hvordan søges der?

Kvitteringer for afholdte udgifter og kursusbeskrivelse indsendes sammen med en skriftlig ansøgning til:

Billund Kommune, Kultur og Fritid, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, eller til aje@billund.dk

Ansøgningsskema til leder-træneruddannelse

 Ansøgningsfristen er 1. november.

Ansøgningens behandling

Ansøgningen behandles af Kultur- og Fritidsrådet, og der meddeles skriftligt svar til ansøger. Beløb udbetales til foreningen eller til den ansvarshavende for projektet.

"Puljen" fordeles efter modtagelse af de indkomne ansøgninger og udbetales sammen med aktivitetstilskuddet.

Er det ansøgte beløb større end det beløb der er afsat i budgettet, fordeles tilskuddet %-vis.

Ankemulighed

Beslutninger, der er truffet i Kultur- og Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til anden instans.