Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lokaletilskud til selvejende institutioner

Læs om reglerne for at leje lokaler, haller og sale i kommunens selvejende institutioner.

Hvilke foreninger kan få tilskud?

Foreninger der benytter lokaler (idrætshaller, mødelokaler, skydebaner, billardrum m.m.) i Billund Bad, Lynghallen, Magion, Sdr. Omme Idrætscenter, Stenderup/Krogager Idrætscenter, Teglgaardshallen, Vesterhede Mikrohal og Viadukthallen.


Der kan kun ydes tilskud til lokaleleje i selvejende institutioner, hvis der ikke kan stilles et kommunalt lokale til rådighed.

Hvor meget kan min forening få i tilskud?

 

Udgifter afholdt i 2020 til lokaler beregnes efter følgende regler. Alle folkeoplysende foreninger kan få 84 % i tilskud uanset alderen på foreningens medlemmer.

Hvad kan der ikke ydes tilskud til?

  • Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer.
  • Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis formål er afholdelse af spil, f.eks. andespil, bingo og lignende hvori der indgår en økonomisk gevinst for kredsen/foreningen.
  • Udgift til lokaler, hvortil andre samtidig har adgang mod betaling.
  • Der ydes kun tilskud til timer, hvor foreningen har en aktivitet. Der er altså ikke tilskud til timer, som foreningen ikke benytter eller fremlejer til anden side. 

Hvordan skal vi betale?

Den selvejende institution afregner tilskuddet direkte med Billund Kommune. Det betyder at den faktura foreningen modtager kun lyder på egenbetalingen, tilskuddet er allerede fratrukket fakturaen.

Kan vi få tilskud i alle selvejende institutioner?

Nej. Alle nye haller skal godkendes af Kultur- og Fritid inden der kan ydes driftstilskud til dem. De selvejende institutioner nævnt øverst er alle godkendt i Billund Kommune.

Mødelokaler

Som folkeoplysende forening, kan man gratis benytte mødelokaler i Billund Kommune. 

Ankemulighed

Beslutninger, der er truffet i Kultur og Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til anden instans.