Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kommunale lokaler og udendørsanlæg

Skoler, udendørsanlæg og andre lokaler stilles gratis til rådighed for godkendte folkeoplysende foreninger i Billund Kommune. For benyttelse af kommunal ridehal, gymnastiksale, aktivitetsrum og svømmehal betales halvårligt gebyr.

Hvad koster det at låne lokaler?

Skoler, udendørsanlæg og andre lokaler der tilhører kommunen stilles gratis til rådighed med lys, varme, rengøring, bad og inventar for godkendte folkeoplysende foreninger.

Hvad koster det at leje kommunale gymnastiksale, aktivitetsrum, ridehal og svømmehal for godkendte folkeoplysende foreninger?

Gymnastiksal, ridehal og svømmehal betales der gebyr for at benytte.

Udgifter afholdt i 2018 til lokaler beregnes som tidligere på baggrund af medlemstallet indberettet 1. november året før - efter gældende regler i 2018:

Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør over 75 % af foreningens samlede medlemstal, betaler 50% i gebyr.

Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør mellem 51-74% af foreningens samlede medlemstal betaler 35 % i gebyr.

Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør maksimalt 50% af foreningens samlede medlemstal betaler 15 % i gebyr.

Her kan du få et overblik over takster for kommunale lokaler og udendørsanlæg 

Udgifter afholdt i 2019 til lokaler beregnes efter nye regler. Det betyder, at alle folkeoplysende foreninger kan få 85 % i tilskud uanset alderen på foreningens medlemmer fra 2019. For kommunale lokaler med betaling betyder dette, at det halvårlige gebyr der opkræves på ridehal, gymnastiksale, aktivitetsrum og svømmehal højst kan udgøre 15% af den godkendte takst.

Voksenundervisning (aftenskoler) betaler 25% i gebyr.

Er der nogen begrænsninger?

Ja. Lokalerne stilles kun gratis til rådighed, til ikke entrégivende arrangementer. Hvis der opkræves entré, må foreningen selv afholde udgiften for lokaleleje.

Hvornår skal vi søge?

Der er ansøgningsfrist 15. marts for den kommende sæson.

Ankemulighed

Beslutninger, der er truffet i Kultur- og  Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til anden instans.

 

Her kan du søge om kommunale lokaler og udendørsanlæg

Her kan du søge kommunale lokaler og udendørsanlæg.