Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Etableringstilskud

Her har I mulighed for at søge etableringstilskud til idrætsanlæg, byggeri og materiel for godkendte folkeoplysende foreninger.

Hvem kan søge?

Godkendte  frivillige folkeoplysende foreninger kan søge om etableringstilskud.

Hvad kan der søges til?

  • Idrætsanlæg.
  • Klubhusbyggeri, spejderhytter og andre lokaler.
  • Inventar.
  • Andet materiel.
  • Tilskud til myndighedsopgaver (dog max. 10.000 kr. pr. sag).

Der kan maksimalt gives et tilskud på 50% af udgiften.

Der kan ikke gives tilskud, hvis anlægs- eller byggearbejdet er begyndt, eller inventar og andet materiel er købt.

Hvordan søges der?

Der sendes en skriftlig ansøgning til:

Billund Kommune, Kultur og Fritid, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, eller til AJE@Billund.dk

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det, der søges om tilskud til, et budgetoverslag for den samlede udgift og hvilke beløb der søges om.

Ansøgningsskema til etableringstilskud

Ansøgningsfristen er den 1. april.

Ansøgningens behandling

Ansøgningen behandles af Kultur- og Fritidsrådet, og der meddeles skriftligt svar til ansøger. Beløb udbetales til foreningen eller til den ansvarshavende for projektet.

Efter at aktiviteten er afsluttet, skal den ansvarshavende for aktiviteten fremsende kopi af regnskab for aktiviteten, samt dokumentation for forbrug, senest 1. november. 

Ankemulighed

Beslutninger, der er truffet i Kultur- og Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til anden instans.