Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ansøgning om driftstilskud til lokaler

Vil din folkeoplysende forening søge om tilskud til egne, eller lejede lokaler, kan I gøre det her.

Hvem kan søge?

Godkendte folkeoplysende foreninger i Billund kommune, der lejer eller har egne foreningslokaler. Der kan kun gives driftstilskud til egne eller lejede lokaler, hvis der ikke kan stilles et egnet kommunalt lokale til rådighed.

Hvornår skal der søges?

Ansøgningen skal indsendes sammen med foreningens reviderede og godkendte regnskab, senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning.

Hvor meget kan vi få i tilskud?

  • Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør over 75 % af foreningens samlede medlemstal, kan få 50% i tilskud.
  • Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør mellem 51-74% af foreningens samlede medlemstal kan få 65 % i tilskud.
  • Foreninger hvis andel af medlemmer over 25 år, udgør maksimalt 50% af foreningens samlede medlemstal kan få 85 % i tilskud.
  • Det er foreningens samlede medlemstal opgjort 1. november året før, der ligger til grund for beregningen.
  • Dog kan foreningerne maksimalt få tilskud af de aktivitetstimer de rent faktisk har i lokalet med satsen for haller og andre lokaler. 

Hvad er Kommunernes Landsforenings takst som benyttes af Billund Kommune?

  Haller Andre lokaler inkl. ridehaller
2018 266,98 133,45 kr.
     

 

 

 

 

 

Hvad kan der ikke ydes tilskud til?

  • Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer.
  • Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis formål er afholdelse af spil, f.eks. andespil, bingo og lign. hvori der indgår en økonomisk gevinst for kredsen/foreningen.
  • Udgift til lokaler, hvortil andre samtidig har adgang mod betaling (bortset fra svømmehaller).

Ansøgningsskema til ansøgning om driftstilskud til lokaler

  • Kopi af dokumentation skal vedlægges ansøgningen, for alle de udgifter der søges om tilskud til, og bilagene skal sorteres i de emner ansøgningsskemaet er delt op i.
  • Har I brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, kan en vejledning ses her:

Vejledning til udfyldelse af ansøgning om driftstilskud til lokaler

Ankemulighed

Beslutninger, der er truffet i Kultur og Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til anden instans.