Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Uddannelse og kurser

I Billund Kommune kan du som folkeoplysende forening søge om tilskud til uddannelser og kurser, til udvikling af jeres bestyrelse eller andre tiltag, der styrker foreningslivet og gerne også sikrer næste generation i foreningslivet - vækstlaget.

Puljen til uddannelse har én årlig ansøgningsrunde.

Hvem kan få tilskud:

Folkeoplysende foreninger, aftenskoler, ikke organiserede foreninger og kultur- og fritidsaktører - hvor der ikke er tale om kommerciel virksomhed.

Kriterier 

Ansøgningen skal indeholde information om:

 • Hvem der udbyder kurset/uddannelsen
 • Hvornår det finder sted
 • En kort beskrivelse af kursus/uddannelse
 • Pris pr. deltager og antal deltagere 
 • Hvor meget der søges om

Nederst på siden finder du et link til puljens ansøgningsskema.

Hvad kan du få tilskud til?

Uddannelse af foreningslivets aktører med fokus på bredden og på unge mennesker. Puljen skal sikre vækstlaget, kvalitet og udvikling i kultur- og fritidslivet i Billund Kommune. 

 • Kursus for ledere
 • Kursus for trænere (også ikke organiserede)
 • Uddannelse af instruktører
 • Dommerkursus
 • Sommerhøjskolekursus for unge instruktører  
 • Ved leje af hal er det kun foreningens andel, der refunderes

Hvad kan du ikke få tilskud til?

 • Studieture
 • Transportudgifter

Hvordan beregnes tilskuddet?  

Du kan kan maksimalt få et tilskud på 3.000 kr. pr. kursusdeltager.

Hvordan behandles ansøgningen?

Ansøgningerne behandles i Kultur- og Fritidsrådet. Efter behandlingen får du et brev i din forenings e-boks, der fortæller, om rådet har givet afslag eller tilsagn på din ansøgning.  

Hvornår får du tilskuddet?

Udbetalingen sker efter dokumentation for afholdt udgift. Pengene udbetales via din forenings CVR-nummer som skal oplyses i ansøgningen.

Tilskuddet er gældende i det år det bevilges. Hvis du overskrider tidsfristen, bliver tilskuddet annulleret. 

Regnskab – hvordan og hvornår?

Efter endt kursus/uddannelse fremsendes dokumentation herfor til vores sikker postkasse. 

Sikker postkasse - Skriv sikkert til Kultur og Fritid.
Husk at fortrolige og personfølsomme oplysninger altid skal sendes sikkert.   

Frister?

Puljen har én ansøgnings runder, der er tilpasset Kultur- og Fritidsrådets møder. Fristerne for ansøgning er: 1. november

Søg uddannelsespuljen 

Ansøgningsskema til udannelsespuljen for folkeoplysende foreninger