Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Børn og unge - strakspulje

Hvis du er mellem 10 og 25 år kan du søge om tilskud til at lave et arrangement for andre børn og unge i Billund Kommune.

Puljen er en strakspulje, så du hurtigt kan få svar på din ansøgning. Er du under 15 år, skal vi lige have accept fra dine forældre.

Den kan søges året rundt og har ingen ansøgningsfrist.

Hvem kan få tilskud:

Børn og unge fra 10 – 25 år. 

Hvordan søger man puljen?

  • Ansøges ved hjælp af vores selvbetjening, se nedenfor.
  • Ansøgningen skal  indeholde en kort beskrivelse af projektet og et budget.   
  • Hvis du er under 15 år, skal vi have dine forældres accept af, at du laver arrangementet og at de evt. vil hjælpe dig.

Hvad kan du få tilskud til?

Arrangementer for børn og unge lavet af børn og unge i Billund Kommune, med det formål at få kommunen til at summe af aktiviteter. Arrangementet skal være for alle og må ikke være et lukket arrangement.

  • Honorar til en eller flere optrædende
  • Mad og drikke
  • Leje af udstyr
  • Transport af en evt. optrædende
  • Markedsføring.

Hvad kan du ikke få tilskud til?

  • Din egen løn 

Til forældre:

Når dit barn søger denne pulje, vil vi sørge for at kontakte dit barn og lave en aftale om, at vi mødes sammen med en forældre  eller anden myndig repræsentant. 

Hvordan behandles ansøgningen?

Vi behandler ansøgninger hele året rundt og så hurtigt som muligt. Hvis du sender en ansøgning i ferien, kan der gå længere tid, inden du får et svar på din ansøgning.

Hvornår får du tilskuddet:

Tilskuddet kan udbetales før dit arrangementet, hvis du har brug for det. Har du ikke brug for det, udbetaler vi det, når du har sendt dokumentation for, at du har afholdt arrangementet.

Regnskab – hvordan og hvornår?

Du skal så hurtig som det er muligt sende dokumentation for at arrangementet er afholdt. Dokumentationen kan være et regnskab og/eller en lille film eller billeder. Du kan sende disse til: 

Kultur og Fritid: Kulturfritid.tilskud@billund.dk

Nb: Gem dine kvitteringer. Vi tager løbende stikprøver af de regnskaber, vi får ind. 

Søg Børn- og Ungepulje her:

Du kan søge børn og unge - strakspulje for folkeoplysende foreninger her.